เจาะลึกบทบาท “สถาบันนวัตกรรม ปตท.” ต้นน้ำเทคโนโลยีพลิกตลาดพลังงาน


เจาะลึกบทบาท “สถาบันนวัตกรรม ปตท.” ต้นน้ำแห่งการพัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที่เป็น ‘Game Changer’ ตั้งแต่ยุคน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วจนถึงยุคยานยนต์พลังงานไฟฟ้า

.

ในอนาคต บทบาทของสถาบันนวัตกรรม ปตท. จะพลิกโฉมตลาดพลังงานและต่อยอดถึงธุรกิจอื่นๆ อย่างไร ติดตามได้ที่นี่

.

#สถาบันนวัตกรรมปตท #PTT #พลังงาน #นวัตกรรมไทย