VGI ติดรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” 2 ปีซ้อน

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) Marketing โซลูชั่นส์บนแพลตฟอร์มธุรกิจที่หลากหลาย ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มบริการ (Services) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การันตีความสำเร็จของบริษัทที่ยึดมั่นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ตลอดจนการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอมา โดยในปีนี้บริษัทฯ ยังคงรักษามาตราฐานของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างดี มีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินผ่าน 50% ในทั้ง 3 มิติข้างต้น และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้กำหนดไว้

คุณเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจมีความรวดเร็วในการปรับตัวและตอบรับทันเทรนด์กระแสโลกอยู่เสมอ (Global trends) เพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ควบคู่กับการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน พร้อมเผชิญกับทุกความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Emerging risks) ด้วยแผนการบริหารจัดการรองรับประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยที่ตอกย้ำความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) และการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) อีกด้วย