กระทรวงพลังงาน ป๋าดัน “พลังงานทดแทน”


by admin
13-09-2011 00:00:00

เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของกระทรวงพลังงานที่ต้องทำให้ประชาชนต้องรู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และบอกกับทุกคนว่าพลังงานที่ใช้ไม่ได้มีแค่พลังงานจากน้ำมันเพียงอย่างเดียว มีพลังงานจากธรรมชาติอื่นๆ อีกที่สามารถเลือกใช้ได้

จึงเป็นความยากของหน่วยงานนี้ ในการสื่อสารออกไปให้ทุกคนได้รับรู้ และแนวทางที่กระทรวงพลังงานเลือกใช้คือการสร้าง Brand ของกระทรวง ให้เป็นตัวแทนของพลังงานหลัก และพลังงานทางเลือกที่มีอยู่

กระทรวงพลังงานกำลังสื่อกับทุกคนในสังคมว่า ไม่ใช่กระทรวงน้ำมัน เพราะน้ำมันเป็นเพียงหนึ่งหน่วยพลังงานที่กระทรวงดูแลอยู่เท่านั้น

เมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวงพลังงาน บอกว่า ได้เริ่มต้นสร้าง Brand ของกระทรวงมาตั้งแต่ปี 2550 เพราะเชื่อว่าหากสามารถสร้างจุดนี้ และเป็นที่ยอมรับได้ในสังคม ก็จะเกิดความเชื่อถือ และการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม

เครื่องมือหลักที่ใช้ในการสร้างแบรนด์ ยังเป็นสื่อหลักคือโทรทัศน์ จึงมีภาพยนตร์โฆษณาเกี่ยวกับพลังงานออกมาต่อเนื่องถึง 4 เรื่อง เพื่อตอกย้ำแผนงานหลักของกระทรวงโดยเฉพาะเรื่องแผนพลังงานชุมชน

การชูเรื่องแผนพลังงานชุมชน คือการสร้างทัศนคติการใช้พลังงานให้กับทุกคน ซึ่งต้องการให้ทุกคนได้รู้ว่าพลังงานทางเลือกต่างๆ สามารถจัดหาได้จากรอบๆ ตัว และอยู่ในชุมชนของตัวเอง

ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ในเรื่อง “กลับบ้าน” ซึ่งเป็นโฆษณาชุดล่าสุด จึงสื่อว่า มีพลังงาน มีความสุข หมู่บ้านที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องพลังงานทั้งจากแสงอาทิตย์  และก๊าซชีวมวล

หลายคนอาจเห็นว่าเป็นงานโฆษณาซึ่งอาจจะต้องมีการสร้างเรื่องขึ้นมา แต่หมู่บ้านที่นำมาเป็นสถานที่เล่าเรื่องของโฆษณาชุดนี้ มีอยู่จริง และใช้พลังงานทางเลือกเหมือนกับที่เห็นในโฆษณาจริง

หมู่บ้านนี้ผลิตพลังงาน ไม่มีสแตนอิน หรือใช้เทคนิคพิเศษมาช่วยเด็ดขาด เป็นหมู่บ้านหนองงิ้วผา ตำบลหินซ้อน จังหวัดสระบุรี

สปอตตัวนี้วางแผนเผยแพร่ 220 สปอต นาน 60 วัน ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง จากนั้นจะเสริมด้วยสื่อกลางแจ้ง สิ่งพิมพ์ และสปอตวิทยุ

โฆษณาของกระทรวงพลังงานที่มองไปถึงเรื่องพลังงานทางเลือก ก็ต้องออกไปชนกับโฆษณาของบริษัทน้ำมันต่างๆ ที่ยังเน้นเรื่องความแรงของน้ำมัน แม้ช่วงหลังจะมีเรื่องความประหยัดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง แต่ผู้บริโภคก็มองข้ามไป อยากรู้เพียงแค่ว่า เติมแล้วรถแรงขึ้นหรือไม่

พลังงานทางเลือกก็เลยกลายเป็นพลังงานที่ไม่เลือกไปในที่สุด

TVC กระทรวงพลังงาน
สินค้า กระทรวงพลังงาน
ชื่อเรื่อง กลับบ้าน
แนวคิดหลัก มีพลังงาน มีความสุข
รายละเอียด
 
  • หมู่บ้านที่พึ่งพาตนเองได้ มีการพัฒนาพลังงานทดแทน
  • ลดรายจ่าย ทุกคนมีความสุข
ความยาว 30 วินาที
จำนวนสปอต 220 สปอต
ระยะเวลา 15 ส.ค. 54-15 ต.ค. 54
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 2551-2565
ประเภท หน่วย/เมกะวัตต์
พลังงานแสงอาทิตย์ 500 
พลังงานลม 800
พลังงานขยะ 160
พลังงานจากก๊าซชีวภาพ 120
พลังงานชีวมวล 3,700
พลังงานน้ำขนาดเล็ก 324
ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter