อังกฤษตรางู รุกตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Snake Brand Herbal Film Spray ครั้งแรกของประเทศไทย! กับนวัตกรรมฟิล์มสเปรย์พ่นบนผิวฟัน

อังกฤษตรางู แบรนด์ในตำนานที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน 130 ปี เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บุกตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก เปิดตัว “Snake Brand Herbal Film Spray” (ตรางู เฮอร์เบิ้ล ฟิล์ม สเปรย์) ครั้งแรกของประเทศไทย! กับนวัตกรรมฟิล์มสเปรย์พ่นบนผิวฟันสำหรับการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากจากสารสกัดสมุนไพรไทย ป้องกันปัญหาฟันผุและปัญหาช่องปาก พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับคนไทย ตอกย้ำคุณภาพและความมั่นใจด้วยความร่วมมือในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ร่วมกับทีมนักวิจัย ทันตแพทย์ และบุคลากรด้านการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ

คุณอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู กล่าวว่า “เทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาใส่ใจสุขภาพดูแลตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติอย่างสมุนไพร นอกจากนี้กลุ่มผู้บริโภคยังมักมองหาความแปลกใหม่เพื่อเป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองมากขึ้นอีกด้วย ประกอบกับภาพรวมมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากในประเทศไทย พบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ปกป้องสุขภาพช่องปากและฟัน อย่างกลุ่มน้ำยาบ้วนปากมีมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านบาท นอกจากนี้ปัจจุบันปัญหาสุขภาพปากและฟัน โดยเฉพาะฟันผุ ยังคงเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในคนไทย โดยคนไทยในช่วงอายุต่าง ๆ สามารถพบฟันผุได้ถึง 60% – 90% จนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน คุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกไม่สบายทางร่างกายจากฟันผุ ความรู้สึกไม่สบายทางด้านจิตใจ การรบกวนกิจวัตรประจำวัน และการมีผลลดประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นต้น

จึงเป็นที่มาของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างโปรดักส์อินโนเวชั่น ที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับตัวให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัย ทุกเทรนด์ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ฟิล์มสเปรย์พ่นบนผิวฟันรายแรกของประเทศไทย ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ Snake Brand Herbal Film Spray ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สนับสนุนงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอาจารย์ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรม และคณะเภสัชศาสตร์ โดยเราวางกลุ่มเป้าหมายหลักไว้ที่กลุ่มที่ต้องการปกป้องสุขภาพช่องปากและฟัน แต่มีข้อจำกัดในเรื่อง เวลา สถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเรื่องการดูแลเรื่องดังกล่าว เช่น กลุ่มพนักงานออฟฟิต นักท่องเที่ยว นักเดินป่า ผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้ที่มีปัญหาช่องปากทำให้ทำความสะอาดได้ยาก หรือทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง เช่น กลุ่มผู้ที่ดัดฟัน เป็นต้น รวมถึงกลุ่มผู้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ให้ประสบการณ์และความรู้สึกใหม่ ๆ ในการปกป้องสุขภาพช่องปากและฟัน

คุณบุญช่วย ว่องประพิณกุล รองกรรมการผู้จัดการ อังกฤษตรางู แผนกกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ กล่าวถึงความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานวิจัย ร่วมกับ ศ.ทพญ.ดร. วิภาวี นิตยานันทะ ทันตแพทย์ และผู้ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ Snake Brand Herbal Film Spray ว่า “งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย ในการช่วยป้องกันปัญหาฟันและ ช่องปากนั้น เริ่มจากแนวคิดปัญหาฟันผุ และสุขภาพช่องปาก ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของคนไทย ประกอบกับสมุนไพรไทยนั้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้น อาจารย์และผู้ร่วมงานวิจัยจึงมีความมุ่งมั่นที่วิจัยสารสกัดจากสมุนไพรไทยมาใช้ในการป้องกันปัญหาฟันผุ และปัญหาช่องปาก และต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน จนได้เป็นสารสกัดจากใบเทียนบ้าน และเปลือกมังคุด ในสัดส่วนเฉพาะ ที่ผลการวิจัยพบว่าสามารถ ยับยั้งแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของฟันผุ และยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของปัญหาช่องปาก รวมถึงมีผลการยับยั้งการเกิดแบคทีเรียที่ก่อโรคปริทันต์อักเสบได้อีกด้วย ในรูปแบบเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ เคลือบผิวฟัน

โดย Snake Brand Herbal Film Spray มีความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ฟิล์มสเปรย์พ่นบนผิวฟันตัวแรก ของประเทศไทย ที่มีความสะดวกพกพาง่าย แก้ปัญหาเรื่องข้อจำกัดของเวลา อุปกรณ์ สถานที่ สำหรับการดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก รวมถึงสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้รู้สึกสะอาด สดชื่น มีผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำระดับโลกรองรับ ศักยภาพด้านการวิจัย ช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ดี เพราะมีทีมงานนักวิจัยที่ประกอบไปด้วยทันตแพทย์ และบุคลากรด้านการแพทย์ มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานของบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมายาวนาน”

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย  Snake Brand Herbal Film Spray อังกฤษตรางูทำการสื่อสารผ่านตลาดผ่านกลุ่มเภสัชกร ร้านขายยาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ในการจัดเสวนาให้ความรู้เรื่องปัญหาฟันผุ และปัญหาช่องปากในคนไทยแก่กลุ่มเภสัชกรทั่วประเทศ โดย ปัจจุบันประเทศไทยมีร้านขายยาทั่วประเทศรวมกว่า 20,000 แห่ง ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก รวมทั้งเภสัชกรในร้านขายยา ยังสามารถให้คำในการแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพฟันและช่องปาก พร้อมวิธีการใช้ฟิล์มสเปรย์พ่นบนผิวฟันได้อย่างถูกต้อง พร้อมตั้งเป้าภายในต้นปี 2566 เตรียมขยายเข้าสู่คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาล รวมทั้งเดินหน้าสนับสนุนสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเภสัชกร และทันตแพทย์ เพื่อเน้นการเสวนาความรู้วิชาการในการร่วมกันดูแลสุขภาพฟันและช่องปากสำหรับคนไทยอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่ พร้อมเน้นย้ำเรื่องการพัฒนามาตรฐานโรงงานและคุณภาพสินค้า โดยมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าว่าจะต้องเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคและเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เข้ากับเทรนด์ตลาดและผู้บริโภค ที่ผ่านมานอกจากอังกฤษตรางู จะทำการตลาดในไทยแล้ว เรายังมีโอกาสเติบโตไปยังตลาดต่างประเทศอีกหลายประเทศ พร้อมกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละประเทศเพื่อคิดค้นและพัฒนาสินค้าตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในท้องถิ่นนั้น ๆ รวมทั้งพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมากขึ้นผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และโซเชียลมีเดียของแบรนด์ทุกช่องทาง และเร็ว ๆ นี้ เตรียมพบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะมาสร้างความฮือฮาให้กับตลาด CBD เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ มีความเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่กดดัน ทั้งในชีวิตการทำงาน และครอบครัว ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจ