KBank Private Banking เปิดตัวบริการ Family Office ขยายฐานลูกค้าเพิ่ม ชูจุดเด่นเน้นบริการครบวงจร

KBank Private Banking ได้เปิดบริการ Family Office หรือ “สำนักงานครอบครัว” โดยชูจุดเด่นคือบริการที่ครบวงจร นอกจากนี้ผู้บริหารยังเชื่อมั่นว่าบริการดังกล่าวยังช่วยทำให้มีโอกาสที่จะมีลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นผู้เล่นรายแรกๆ ในประเทศไทย

จิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Executive Chairman, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย ได้กล่าวว่า ปัจจุบันมีหลายปัจจัยกระตุ้นให้การบริหารจัดการทรัพย์สินครอบครัวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทั้งวิกฤตเงินเฟ้อ ความผันผวนของตลาดลงทุน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตลอดจนนโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่าง สรรพากรไทยและรัฐบาลสหรัฐฯ (FATCA) รวมถึงรัฐบาลชาติอื่นๆ ภายใต้ความตกลง Common Reporting Standard หรือ CRS ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มบุคคลสินทรัพย์สูงเกิดความตื่นตัวในการวางแผนทรัพย์สินครอบครัวและต้องการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านภาษีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เขายังชี้ว่า จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่มีมากขึ้น จากเดิมที่เป็นการส่งต่อจากรุ่นที่ 1 ไปรุ่นที่ 2 ปัจจุบัน เป็นการส่งต่อจากรุ่นที่ 2 ไปรุ่นที่ 3 หรือจากรุ่นที่ 3 ไปรุ่นที่ 4 มีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การส่งต่อทรัพย์สินมีขั้นตอนและรายละเอียดที่มากขึ้นไปด้วย

KBank Private Banking ได้ประกาศเปิดตัวบริการใหม่ Family Office หรือ “สำนักงานครอบครัว” ภายใต้บริการ Family Wealth Planning Service หรือ ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์สินครอบครัว ซึ่งแต่เดิมนั้นทาง KBank Private Banking ได้ให้คำปรึกษาเท่านั้น

บริการ Family Office ของทาง KBank Private Banking ประกอบไปด้วย

  1. งานจดทะเบียนที่ดิน เช่น รังวัด ขอราคาประเมิน จำนอง เสียภาษี เป็นต้น
  2. งานเอกสารด้านกฎหมาย เช่น ตรวจทานพินัยกรรม จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น
  3. งานจดทะเบียนบริษัทหรือจัดตั้งบริษัท รวมถึงจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ
  4. งานติดตามหนี้
  5. งานติดตามทรัพย์สิน
  6. บริการจัดเก็บเอกสาร

สำหรับจุดเด่นของบริการ Family Office จาก KBank Private Banking ได้แก่

  • การจัดการแบบองค์รวม: ด้วยบริการที่ครบวงจรทำให้ลูกค้าเข้าใจภาพรวมของแผนงานทั้งหมด ทราบความเคลื่อนไหวในการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน จึงสามารถกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้แม่นยำ
  • ความสะดวกและความต่อเนื่อง: ลูกค้าสามารถใช้บริการสำนักงานครอบครัวดำเนินการตามแผนได้ทันที ทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินครอบครัวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสะดวกสบาย
  • ความเชื่อมั่น: ด้วยความร่วมมือจาก ทองเอก แอนด์ ทราทิต สำนักงานกฎหมายแนวหน้าของประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าบริการที่ลูกค้าจะได้รับนั้นจะมีมาตรฐานเดียวกับสำนักงานกฎหมายและสถาบันการเงินชั้นนำ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้นลูกค้าของ KBank Private Banking จะไม่โดนเรียกเก็บค่าบริการแต่อย่างใด แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะเกิดขึ้นกับสำนักงานกฎหมายที่เป็นพาร์ตเนอร์ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น

โดย KBank Private Banking นั้นคาดว่าบริการดังกล่าวจะทำให้ลูกค้านั้นเพิ่มมากขึ้นจากบริการดังกล่าว และมีสินทรัพย์ภายใต้การปรึกษา (AUA) มากกว่าในปัจจุบันที่ 180,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีครอบครัวที่ใช้บริการดังกล่าวแล้วมากกว่า 790 ครอบครัว