กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัล TCC BEST AWARDS 2022 จรรยาบรรณดีเด่น ปีที่ 20 ประจำปี 2565 จากหอการค้าไทย

กรุงเทพประกันชีวิต โดย นางอรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ  TCC BEST AWARDS 2022 รางวัล จรรยาบรรณดีเด่น” ปีที่ 20 ประจำปี 2565 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล โดยรางวัล TCC BEST AWARDS 2022 มอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ องค์กรที่มีการดำเนินกิจการในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดีในสังคม ประกอบและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมดำเนินการตามพันธกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศและทันสมัย มีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง การสร้างหลักประกันในชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามเป้าหมายที่ต้องการ