วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน “สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน “สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร”

เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด เสน่ห์กะดีจีน-คลองสาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวงานปลอดภัย ใส่ใจรักษ์โลก 🌿🙏

เทศกาลร้านอาหารอร่อย ของเด็ดและดี ร้านค้าชุมชนกว่า ๑๐๐ ร้านค้า และร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมอีกมากมาย พร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลตลอดปี ๒๕๖๖ ต้อนรับปีใหม่

⏰ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.

ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

#วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร #งานสมโภช

#เสริมสิริมงคล #ปี2566 #เสน่ห์กะดีจีน #คลองสาน