Microsoft ปลดพนักงานมากถึง 10,000 ราย ให้เหตุผลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย ลงทุนด้าน AI

ภาพจาก Shutterstock

ยักษ์ใหญ่ IT อีกรายจากสหรัฐอเมริกาอย่าง Microsoft นั้นล่าสุดได้มีการปลดพนักงานมากถึง 10,000 ราย คิดเป็นสัดส่วน 5% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ตามหลังบริษัทเทคโนโลยีหลายรายที่ต้องลดต้นทุนในส่วนของพนักงานออกไป หลังจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจดูไม่สดใสในช่วงหลังจากนี้

การประกาศดังกล่าวนั้น Satya Nadella ซึ่งเป็น CEO ขอ Microsoft กล่าวว่าช่วงเวลาดังกล่าวนี้ถือเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำคัญในช่วงที่ผ่านมาคือบริษัทหลายแห่งเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หัวเรือใหญ่ของ Microsoft ได้กล่าวเสริมว่า อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมาบริษัทหลายแห่งเริ่มที่จะใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังสู่สภาวะถดถอย แต่คลื่นของการเปลี่ยนผ่านนั้นกำลังก้าวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ที่บริษัทจะต้องสร้างผลลัพธ์และลงทุนในโอกาสระยะยาว

เหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัทต้องมีการปลดพนักงาน ซึ่งคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งนี้มากถึง 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยพนักงานจะได้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอีก 6 เดือน ได้หุ้นของบริษัทอีก 6 เดือน รวมถึงเงินชดเชยจากบริษัทที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

หลังจากนี้ Microsoft จะจัดสรรเงินทุนไปลงทุนในด้านต่างๆ มากขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการลงทุนใน OpenAI เจ้าของ ChatGPT ด้วยมูลค่ามากถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือแม้แต่เตรียมเงินทุนในดีลการซื้อกิจการบริษัทเกมอย่าง Activision Blizzard แม้ว่าจะอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลก็ตาม

การปลดพนักงานของ Microsoft ครั้งนี้นั้นตามหลังการปลดพนักงานของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Amazon ที่ประกาศปลดพนักงานหลักหมื่นคน Meta หรือแม้แต่ Twitter ซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้ให้เหตุผลคล้ายคลึงกันในเรื่องของรายได้ที่ลดลง รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ

ที่มา – Reuters, BBC