การบินไทยปี 2022 ขาดทุนเหลือแค่ 252 ล้านบาท อาจออกจากแผนฟื้นฟูได้ไวกว่าที่คาด

ภาพจาก Shutterstock

หลังจากที่การบินไทยได้เข้าสู่โหมดฟื้นฟูกิจการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ล่าสุดผลประกอบการในปี 2022 นี้สายการบินแห่งชาติขาดทุนเหลือแค่ 252 ล้านบาท ขณะเดียวกันผู้บริหารมองว่าบริษัทจะสามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ไวกว่าที่คาดในตอนแรก จากผลของ EBITDA ที่เป็นบวก

บมจ. การบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงผลการดำเนินงานในปี 2022 ที่ผ่านมา โดยสายการบินแห่งชาติรายนี้ขาดทุนเหลือแค่ 252 ล้านบาทเท่านั้น โดยผู้บริหารมองว่าสามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ภายในปี 2024 ขณะที่หุ้นของการบินไทยจะกลับมาซื้อขายได้ในปี 2025

รายได้รวมของการบินไทยในปี 2022 อยู่ที่ 105,041 ล้านบาท เติบโตกว่าปีที่แล้ว 342% (เนื่องจากฐานรายได้ในปี 2021 ที่ต่ำ) ปัจจัยหลักที่ทำให้รายได้เติบโตก็คือคือรายได้จากค่าโดยสารที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากการเปิดประเทศ รายได้จากค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากหน่วยธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน

ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมของสายการบินอยู่ที่ 97,244 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้น ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสายการบินที่เพิ่มมากขึ้นตามปริมาณเที่ยวบิน

อย่างไรก็ดี ถ้าหากมาดูกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) แล้วนั้นการบินไทยมี EBITDA ในปี 2022 ถึง 7,797 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่เป็นบวก ขณะเดียวกันผู้จัดการออนไลน์รายงานว่ากระแสเงินสดสะสมของการบินไทยนั้นสูงถึง 35,000 ล้านบาทแล้ว

ในปี 2022 ที่ผ่านมาการบินไทยมีจำนวนผู้โดยสารมากถึง 9.01 ล้านราย เครื่องบินประจำการอยู่ที่ 86 ลำ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1 ลำ ขณะที่อัตราการใช้เครื่องบินเฉลี่ยต่อลำอยู่ที่ 10.4 ชั่วโมงต่อวันต่อลำ ทางด้านอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Load Factor) อยู่ที่ 67.9%

นอกจากนี้ผู้บริหารยังคาดการณ์ว่าการบินไทยเตรียมที่จะออกจากแผนฟื้นฟูได้ภายในปี 2024 และคาดว่าหุ้นของการบินไทยจะกลับเข้ามาซื้อขายได้อีกครั้งภายในปี 2025 ส่วนกรณีของสายการบินไทยสมายล์นั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อดีข้อเสียในการรวมสายการบินรายนี้เข้ามา