ส่องตลาด “น้ำอัดลม” ประเทศไทย ปี 2565

น้ำอัดลม ประเทศไทย 2565
มูลค่าตลาด 3 ปีย้อนหลัง

2563 – 55,000 ล้านบาท
2564 – 53,000 ล้านบาท
2565 – 57,000 ล้านบาท

ส่วนแบ่งตลาด แยกรายบริษัท
  • 51% บจก.โคคา-โคล่า (ประเทศไทย)– โค้ก, แฟนต้า, สไปรท์
  • 37% บจก.เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย)– เป๊ปซี่, มิรินด้า, เซเว่นอัพ
  • 8% บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ– เอส (est)
  • 3% บจก.อาเจ กรุ๊ป– บิ๊ก โคล่า
  • 1% อื่นๆ
“น้ำอัดลม” ประเภทไหนขายดี?
  • น้ำดำ 70% , น้ำสี 30%
  • เติมน้ำตาลปกติ 90% , ไม่ใส่น้ำตาล (no sugar) 10%
  • ขวด PET 78%, ขวดแก้ว 12%, กระป๋อง 10%

รู้หรือไม่? คนไทยดื่มน้ำอัดลมเฉลี่ยคนละ 1 ลิตรต่อเดือน โดยกลุ่มคน Gen Z (ปัจจุบันอายุ 12-26 ปี) เป็นช่วงวัยที่ดื่มน้ำอัดลมมากที่สุด

ที่มา: บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ผู้ผลิตเอส โคล่า โดยอ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก นีลเส็น