เจบีพี เปิดตัว “JBP Good Paint Re-Acrylic” สีทาอาคารรีไซเคิลเจ้าแรกในประเทศไทยตอกย้ำภาพผู้นำการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด บริษัทสีของคนไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสีชั้นนำของประเทศนำโดย นายศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สีรีไซเคิลร่วมมือ “JBP Good Paint Re-Acrylic” Collaborative Recycled Paint เกิดจากแนวคิดความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (Sustainable Wellbeing) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เน้นการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

นายศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด กล่าวว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เป็นการออกแบบภายใต้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่สำคัญ ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ผนวกกับความร่วมมือกับพันธมิตรในโครงการ One World: One Future Together ที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนทำให้เกิด JBP Good Paint Re-Acrylic ขึ้น

สำหรับสีรีไซเคิลร่วมมือ JBP Good Paint Re-Acrylic เป็นการนำสีที่ได้รับคืนหรืออยู่ในสต็อกที่ใกล้จะหมดอายุ เข้าสู่กระบวนการและนำมาผลิตเป็นสีใหม่ สามารถช่วยลดการใช้วัตถุดิบใหม่สำหรับการผลิตสี และลดการเกิดของเสียนอกจากนี้ ตัวถังสียังผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% และออกแบบให้สติกเกอร์ที่ติดตัวถังสามารถลอกออกได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบ เพื่อสะดวกต่อการนำถังสีเก่ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ตอบโจทย์การจัดการทรัพยากรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้คุณสมบัติของสีได้ออกแบบมาให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับสีทาภายในทั่วไปที่ผลิตมาจากวัตถุดิบใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2321-2564 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ และมาตรฐานฉลากเขียว (Green Label) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า สีรีไซเคิลร่วมมือ JBP Good Paint Re-Acrylic เป็นสีทาภายในที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยม ทาพื้นที่ได้มาก ทนทานต่อการเช็ดล้างปลอดภัยจากสารระเหยที่เป็นพิษ และเป็นสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สีรีไซเคิลร่วมมือ JBP Good Paint Re-Acrylic เกิดจากการร่วมมือของ 4 พันธมิตรหลักในโครงการ One World: One Future Together ได้แก่ บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ในการร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อโลกใบนี้ ก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์และส่งต่อความร่วมมือไปในวงกว้าง และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดย ยูเอซี โกลบอล ได้ให้การสนับสนุนและแนะนำทีม R&D ในกระบวนการนำสีที่เหลือมาผลิตใหม่ ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ เป็นผู้ผลิตภาชนะบรรจุสี ซึ่งทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100% เจบีพีได้พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถนำสีที่ได้รับคืนหรือสีที่เหลือจากการผลิตเข้าสู่กระบวนการและนำมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ โดยยังคงคุณภาพของสินค้าไว้คงเดิม และไทวัสดุ เป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพไปสู่ผู้บริโภค ดังนั้น ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารตัวใหม่นี้จึงเป็นสินค้าที่ออกแบบภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่เพียงแค่ลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสีใหม่ แต่ยังช่วยลดการเกิดของเสียและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย เรียกได้ว่าสีรีไซเคิลร่วมมือ JBP Good Paint Re-Acrylic เป็นสีทาอาคารเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทั้งสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผ่านกระบวนการรีไซเคิลทั้ง100% อย่างแท้จริง

ที่ผ่านมา เจบีพี ได้แสดงถึงจุดยืนในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานผ่านการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและยังได้ชักชวนพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ One World: One Future Together ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเจบีพีได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคสูงขึ้น และมียอดขายสินค้าเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่องทาง ไทวัสดุ หนึ่งในพันธมิตรโครงการ One World: One Future Together ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้เจบีพียังคงเดินหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของ JBP และโครงการ One World: One Future Together ได้ที่ www.facebook.com/JBPPaintThailand