กลุ่ม G7 เห็นพ้อง “ลดพึ่งพาการค้ากับจีน” ชี้เพื่อลดความเสี่ยง แต่มีบางประเด็นต้องจับมือกัน

ภาพจาก Shutterstock

กลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ 7 ประเทศ หรือ G7 ได้เห็นพ้องต้องกันว่าต้องลดการพึ่งพาทางการค้ากับประเทศจีนลง เพื่อที่จะลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ขัดขวางในการเติบโตของเศรษฐกิจแดนมังกร รวมถึงต้องมีความร่วมมือระหว่างกัน เช่น สภาพแวดล้อมโลก

สำนักข่าว Reuters และ CNN ได้รายงานข่าวว่าในการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก หรือ G7 ผู้นำของประเทศเศรษฐกิจชั้นนำเหล่านี้ได้เห็นพ้องกันในเรื่องความจำเป็นที่จะต้องลดพึ่งพาการค้ากับจีนลง โดยให้เหตุผลถึงการลดความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ หลังจากที่ประเทศเหล่านี้ได้พึ่งพาจีนในฐานะโรงงานผลิตของโลก

การประชุมที่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำเหล่านี้ได้เตรียมพร้อมที่จะลดการพึ่งพาการค้ากับประเทศจีน ซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ “สร้างสรรค์และมั่นคง” กับจีนด้วย

อย่างไรก็ดีในความเห็นร่วมกันของผู้นำเหล่านี้ไม่ได้ต้องการที่จะแยกเศรษฐกิจจีนออกมา (Decouple) แต่ได้เน้นย้ำว่านโยบายดังกล่าวเพื่อที่จะต้องการลดความเสี่ยง และต้องการสร้างความยืดหยุ่น ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ขัดขวางในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนแต่อย่างใด

ความเห็นพ้องต้องกันของผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ต่อประเทศจีนนั้นมีหลายประเด็น เช่น เศรษฐกิจ ความมั่นคง ฯลฯ อย่างไรก็ดีมุมมองเกี่ยวกับวิธีจัดการกับจีนถือว่าแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศฝั่งยุโรป ขณะที่สหรัฐอเมริกามองจีนว่าเป็น “ความท้าทายระยะยาวที่ร้ายแรงที่สุดต่อระเบียบระหว่างประเทศ”

ขณะเดียวกันในการประชุม G7 นั้นก็ได้ชี้ถึงความร่วมมือกับประเทศจีนยังถือเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากมีบทบาทในประชาคมระหว่างประเทศและขนาดเศรษฐกิจของแดนมังกร โดยเฉพาะประเด็นสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประเด็นดังกล่าวทั้งจีนและชาติตะวันตกได้เห็นตรงกัน

นอกจากนี้แถลงการณ์ของกลุ่ม G7 เองยังมีผู้นำออสเตรเลียที่มีปริมาณการค้ากับจีนสูง และมีข้อขัดแย้งระหว่างกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก็ให้ความเห็นสนับสนุนความคิดในการลดความเสี่ยงที่จะพึ่งพากับจีนด้วย 

สำหรับประเทศสมาชิก G7 ได้แก่ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยสหภาพยุโรปยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มในรูปแบบที่ไม่ใช่ประเทศอีกด้วย

ในช่วงที่ผ่านมาจีนได้มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในฐานะโรงงานผลิตของโลก เนื่องจากมีค่าแรงที่ถูก การผลิตสินค้าที่มีจำนวนมาก ทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด อย่างไรก็ดีปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดในจีนได้สร้างปัญหาทำให้ภาคการผลิตหยุดชะงัก จนทำให้หลายประเทศหรือหลายบริษัทเริ่มตัดสินใจย้ายกำลังการผลิตออกจากจีนเพื่อลดความเสี่ยง

ที่มา – CNN, Reuters