ผลสำรวจจาก Reuters เผย 94% ของบริษัทญี่ปุ่นสัมผัสได้ถึงวิกฤตประชากรลดลงอย่างรวดเร็วแล้ว

ภาพจาก Unsplash

บริษัทญี่ปุ่นมากถึง 94% เริ่มสัมผัสได้ถึงวิกฤตประชากรลดลงอย่างรวดเร็วแล้ว หลังจากที่เด็กแรกเกิดของญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่ำกว่า 8 แสนคน ขณะเดียวกันราวๆ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสำรวจมองว่าแผนการของรัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้

สำนักข่าว Reuters ได้รายงานผลสำรวจที่จัดทำรายเดือน โดยได้สำรวจบริษัทในประเทศญี่ปุ่น 500 บริษัท พบว่า 94% พบว่าสัมผัสได้ถึงวิกฤตประชากรลดลงอย่างรวดเร็วแล้ว ซึ่งปัญหาดังกล่าวกำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

การสำรวจของ Reuters นั้นจัดทำร่วมกับ Nikkei ทุกเดือน โดยสำรวจบริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในภาคการผลิตมากถึง 246 บริษัท และที่เหลือเป็นบริษัทประเภทอื่นๆ โดยการตอบแบบสอบถามจะให้บริษัทต่างๆ ไม่ต้องบอกว่าเป็นชื่อบริษัทอะไร เพียงแค่บอกว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอะไรเท่านั้น เพื่อที่จะได้ความเห็นจากบริษัทเหล่านี้ที่เป็นอิสระ

ความเห็นจากบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรมองว่าพรรค LDP ซึ่งเป็นแกนนำของรัฐบาลญี่ปุ่นในปัจจุบันนั้นไม่ได้มีการแก้ปัญหาเรื่องประชากรลดลงอย่างจริงจังเท่าไหร่นัก ขณะที่ผู้ผลิตอาหารรายหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าสถานการณ์ประชากรลดลงทำให้บริษัทต้องหาตลาดในต่างประเทศ รวมถึงการจ้างแรงงานชาวต่างชาติ

ก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ออกแผนการที่จะทำให้ญี่ปุ่นมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในศูนย์ดูแลเด็ก หรือแม้แต่การผลักดันให้ผู้หญิงที่มีบุตรสามารถกลับเข้ามาทำงานได้อีกครั้ง ซึ่งแตกต่างกับในอดีตที่ไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานได้

อย่างไรก็ดีผู้นำญี่ปุ่นรายนี้ได้กล่าวว่ารายละเอียดสำหรับแผนการที่จะทำให้ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรแรกเกิดเพิ่มมากขึ้นนั้นจะมีการแถลงในช่วงเดือนมิถุนายน

ในผลสำรวจยังชี้ว่าบริษัทจำนวน 34% ที่ทำแบบสอบถามมองว่าแผนการของผู้นำญี่ปุ่นจะไม่ประสบความสำเร็จด้วยซ้ำ มีเพียงแค่ 14% ที่เชื่อว่าแผนการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จ ที่เหลืออีก 52% นั้นไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใด

ขณะเดียวกันในแบบสำรวจยังชี้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นควรที่จะขึ้นภาษีเพื่อนำเม็ดเงินดังกล่าวมาอุดหนุนให้ประเทศมีประชากรเพิ่มมากขึ้น มากกว่าการกู้ยืมเงินมาใช้ในมาตรการดังกล่าว

โดยญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในสังคมสูงวัยที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก ปัจจุบันจำนวนทารกแรกเกิดในประเทศนั้นลดลงต่ำกว่า 800,000 คนเป็นครั้งแรก โดยทารกแรกเกิดเคยมีจำนวนสูงสุดที่ 2.09 ล้านคนในปี 1973