Friday, June 2, 2023
Home Tags Demographic

Tag: Demographic

ผลสำรวจจาก Reuters เผย 94% ของบริษัทญี่ปุ่นสัมผัสได้ถึงวิกฤตประชากรลดลงอย่างรวดเร็วแล้ว

บริษัทญี่ปุ่นมากถึง 94% เริ่มสัมผัสได้ถึงวิกฤตประชากรลดลงอย่างรวดเร็วแล้ว หลังจากที่เด็กแรกเกิดของญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่ำกว่า 8 แสนคน ขณะเดียวกันราวๆ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสำรวจมองว่าแผนการของรัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้