‘ญี่ปุ่น’ ปักเป้าดัน ‘ผู้บริหารหญิง’ ให้เกิน 30% จาก 2.2% ภายในปี 2030

ต้องยอมรับว่าระบบ การจ้างงานในประเทศ ญี่ปุ่น นั้นยังคงอิงธรรมเนียมแบบเก่า ๆ อย่างเคร่งครัด โดยมี ผู้ชายเป็นใหญ่ในที่ทำงาน ผู้หญิงเมื่อแต่งงานส่วนใหญ่จะเป็น แม่บ้าน ทำให้ทางการญี่ปุ่นตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้หญิงที่จะขึ้นรับตำแหน่งผู้นำในองค์กรให้มากขึ้นภายในปี 2020 แต่เลยกำหนดเส้นตายดังกล่าวไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงตามเป้า

ฝ่ายบริหารของนายกรัฐมนตรี Fumio Kishida พยายามส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น โดยส่งเสริมการแต่งตั้งผู้หญิงให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและยกระดับความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน ทำให้ล่าสุด ญี่ปุ่นก็ตั้งเป้าหมายให้ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักระดับสูงของตลาดหุ้นโตเกียว มีสมาชิกคณะกรรมการที่เป็น ผู้หญิง ให้มีสัดส่วนเกิน 30% ภายในปี 2030

โดยบริษัทที่จดทะเบียนใน Prime Market ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวต้อง เสนอชื่อสมาชิกคณะกรรมการหญิงอย่างน้อยหนึ่งคน ภายในปี 2025 นอกจากนี้ รัฐบาลยังขอให้บริษัทต่าง ๆ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแต่งตั้งผู้หญิงเป็นผู้บริหาร

ปัจจุบัน 18.7% ของบริษัทที่จดทะเบียนใน Prime Market ของญี่ปุ่น ไม่มีสมาชิกคณะกรรมการหญิง และเมื่อคำนวณจากจำนวนบริษัททั้งหมดใน Prime Market มีคณะกรรมการที่เป็นผู้หญิงเพียง 2.2% โดยญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่ 104 จาก 190 ประเทศ ในรายงานเกี่ยวกับ โอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับผู้หญิง ซึ่งเผยแพร่โดยธนาคารโลกในเดือนมีนาคม และอยู่ในอันดับที่ 116 จาก 146 ประเทศ ในการจัดอันดับ ช่องว่างระหว่างเพศ ที่รวบรวมโดย World Economic Forum ในปี 2022

“การแต่งตั้งผู้หญิงเป็นผู้บริหารในบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นนั้นล้าหลังอย่างมากหากเทียบกับในระดับสากล ดังนั้น การเพิ่มจำนวนสมาชิกคณะกรรมการหญิงเป็นปัญหาเร่งด่วนสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ”

นอกจากการผลักดันผู้บริหารหญิงแล้ว ภาครัฐและเอกชนจะพยายามสนับสนุน ธุรกิจสตาร์ทอัพ ให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการสตรี โดยรัฐบาลจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงรายได้ของผู้หญิง รวมถึงสิทธิประโยชน์สำหรับการลาเพื่อดูแลบุตรและการทำงานนอกเวลา เพื่อจัดการกับปัญหาการถูกเลิกจ้างของผู้หญิงหลังจากคลอดบุตร

นอกจากนี้ รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการ เพิ่มอัตราการเกิด โดยมีแผนจะเพิ่มเงินพิเศษสำหรับดูแลเด็ก หลังจากที่จำนวนทารกที่เกิดในญี่ปุ่นในปี 2022 ลดลงเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน โดย ลดลงต่ำกว่า 800,000 คน เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มบันทึกในปี 1899

Source