GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 2 ยังเติบโตถึง 2.4% อาจเลี่ยงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีนี้ได้

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นในไตรมาส 2 ของปี 2023 เติบโตได้ถึง 2.4% ซึ่งได้ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการบริโภคที่ยังแข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังรวมถึงการลงทุนของภาคธุรกิจที่สูง ทำให้โอกาสที่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีนี้นั้นลดลงได้

สํานักวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (BEA) ได้ประกาศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาเติบโตถึง 2.4% ดีกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1.8% ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าโอกาสที่เศรษฐกิจของแดนมะกันอาจไม่เข้าสู่สภาวะถดถอยเพิ่มมากขึ้น

การเติบโตของ GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 2 นี้ได้ปัจจัยสำคัญจากภาคการบริโภคในประเทศที่ยังเติบโตถึง 1.6% ดีกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1.2% อย่างไรก็ดีตัวเลขดังกล่าวได้ทยอยลดลงจากไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐเหลือแค่ 3.6% เท่านั้น

นอกจากนี้ตัวเลขการลงทุนเติบโตมากถึง 7.7% โดยทำเนียบขาวได้กล่าวว่าเป็นความสำเร็จของมาตรการ Chips Act และมาตรการลดอัตราเงินเฟ้อ (IRA) ที่ทำให้ภาคเอกชนนั้นนำเม็ดเงินมาลงทุนในสหรัฐอเมริกา และเป็นเม็ดเงินมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1981

นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วง 6 เดือนแรกนี้ GDP จะเติบโตมากกว่า 2% ด้วย แม้ว่าในตอนแรกสหรัฐฯ จะคาดการณ์ว่า GDP ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาเติบโตได้แค่ 1.1% ก็ตาม (ก่อนที่ BEA จะปรับตัวเลข) ตัวเลขดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์มองว่าเศรษฐกิจกำลังเสี่ยงจะเข้าสู่สภาวะถดถอยซึ่งเป็นผลของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อที่จะต่อสู้กับเงินเฟ้อนั้นลดความกังวลจากประเด็นดังกล่าวลงไปได้

ก่อนหน้านี้บทวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ชี้ว่าโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะถดถอยนั้นลดลงเหลือแค่ 20% แล้วเท่านั้น แตกต่างกับในช่วงต้นปีที่สถาบันการเงินรายนี้มองว่าเศรษฐกิจแดนมะกันจะเข้าสู่สภาวะดังกล่าวในช่วงปีนี้

ที่มา –  Business Insider, CBS News