“มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย” มอบทุนสนับสนุนประจำปี 66 สานต่อโครงการปีที่ 31 ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทย ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน


ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีน้ำใจ มีวัฒนธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานมนาน ไม่ใช่แค่ตัวบุคคลอย่างเดียวเท่านั้น ในส่วนของภาคธุรกิจก็มีกิจกรรมในการส่งต่อความห่วงใย ผ่านทั้งในเรื่องของเงินบริจาค หรือสิ่งของ เพื่อใช้ในการดำรงชีพ เรียกว่าเป็นการมอบโอกาส มอบชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

ในการพัฒนาสังคม หรือชุมชนในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากหลายๆ ฝ่าย ภาครัฐบาล เอกชน องค์กรการกุศล รวมไปถึงประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม สุขอนามัย และการศึกษา

ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคเอกชนก็มีส่วนสำหรับในการขับเคลื่อนสังคม ช่วยให้สังคมมีความเป้นอยู่ที่ดีขึ้น หนึ่งในองค์กรเอกชนที่เด่นชัดทั้งในแง่ของแบรนด์ดิ้ง และการช่วยเหลือสังคม ก็คือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด องค์กรยักษ์ใหญ่ที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนาน เรียกว่าคนไทยผูกพันกับโตโยต้า มอเตอร์อยู่ไม่น้อย นอกจากจะมีสินค้า และบริการที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว โตโยต้า มอเตอร์ยังมีโครงการดีๆ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนคนไทยให้ดีขึ้นด้วย

หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย” กันมาบ้างแล้ว มูลนิธินี้ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ภายใต้เจตนารมณ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงมอบโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ให้ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ

มูลนิธิโตโยต้าได้สานต่อโครงการนี้มาต่อเนื่องยาวนานถึง 31 ปี เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะ ซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมสังคม เน้นที่การสนับสนุนเสียมากกว่า โดยมี 3 แกนหลักที่ให้ความสำคัญ ได้แก่

  1. การให้ส่งเสริมในด้านการศึกษา
  2. การมอบโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และผู้พิการ
  3. การส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

เพราะทั้ง 3 แนวทาง เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งทางมูลนิธิฯ มีความเชื่อในการ “พัฒนาบุคคล” เพื่อที่บุคคลจะเติบโตขึ้น และเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศได้นั่นเอง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆ ที่ขาดแคลนโอกาส ให้มีโอกาสเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศได้ ซึ่งในการพัฒนาบุคคลนั้น จำเป็นต้องวางรากฐานเรื่องการศึกษา และเสริมคุณภาพชีวิตให้ดี ช่วยส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

ทางมูลนิธิโตโยต้า ได้มีกิจกรรมสำคัญประจำปี ก็คือ “พิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปี” เป็นการมอบทุนสนับสนุนแก่องค์กรการกุศล และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ Toyota ALIVE บางนา ได้มอบทุนรวมมูลค่ากว่า 17.55 ล้านบาท

ไฮไลท์พิเศษของปีนี้ เรียกได้ว่าแตกต่างจากปีก่อน และเป็นปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯ มีการเพิ่มเติมทุนการศึกษาสำหรับการส่งเสริมฝีมือแรงงานวิชาชีพ ด้วยการสนับสนุนทุนพยาบาล และทุนอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข และภาคอุตสาหกรรม

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง “อุตสาหกรรมใหม่” (New S-curve) อาทิ การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านอาชีวะ รวมถึงการมอบทุนสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็นต้น เป็นการสอดรับเทรนด์ Health & Wellness ที่มีคนสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาฝีมือด้านอุตสาหกรรม อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

นอกจากการสนับสนุนด้านเงินทุนแล้ว มูลนิธิฯ ยังมีการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และชุมชนเพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อให้เด็ก และเยาวชนในวัยเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ รวมถึงการสนับสนุนในด้านสาธารณูปโภค เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับพิธีมอบทุนสนับสนุนในปีนี้ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และนายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนครั้งสำคัญนี้ด้วย

จะเห็นได้ว่า มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องมาตลอด 31 ปี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน เหมาะสม และเท่าเทียมกัน รวมถึงช่วยให้เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเติบโตด้วยความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่การยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไปในอนาคต

“โตโยต้า สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม”