กรุงเทพประกันภัย ปรับโครงสร้างบริษัทเป็น “โฮลดิ้ง คอมพานี” เพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจและการลงทุน

บมจ. กรุงเทพประกันภัย (BKI) ได้ประกาศปรับโครงสร้างบริษัท โดยตั้ง บมจ.บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (BKIH) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนรวมถึงการทำธุรกิจ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2024

อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย ได้กล่าวถึงสาเหตุของการปรับโครงสร้างบริษัทว่า BKI มีแผนที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและดำเนินธุรกิจตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจของบริษัทมากขึ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ BKI ได้กล่าวเสริมว่าหลายบริษัทในอุตสาหกรรมประกันภัย ได้เปลี่ยนโครงสร้างบริษัทเช่นกัน หรือแม้แต่ธนาคารรายใหญ่ก็เช่นกัน ทำให้ BKI ได้ปรับโครงสร้างโดยตั้งโฮลดิ้ง คอมพานี อย่าง BKIH ขึ้นมา

สำหรับการปรับโครงสร้างครั้งนี้คือผู้ถือหุ้นของ BKI จะได้รับหุ้น BKIH ในสัดส่วน 1:1 ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องได้รับไฟเขียวจากผู้ถือหุ้นรวมถึงทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าแผนการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี 2024 และจะมีการนำ BKI ออกจากการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยหลังแล้วเสร็จธุรกรรมดังกล่าว

ข้อมูลจาก BKI

การดำเนินธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วนั้น บริษัทวางแผนจะดำเนินธุรกิจผ่าน 2 กลุ่มธุรกิจ ประกอบไปด้วย

  1. กลุ่มธุรกิจหลัก ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยโดยจะมีขนาดสินทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่า 75% ของสินทรัพย์รวมของ BKIH ประกอบด้วย 3 สายงานธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
  2. กลุ่มธุรกิจอื่น จะมีดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากการประกันภัย โดยจะมีขนาดของสินทรัพย์รวมกันไม่เกิน 25% ของสินทรัพย์รวมของ BKIH ซึ่งบริษัทโฮลดิ้งส์จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มจะส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และหรือธุรกิจที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่นักลงทุนและผู้บริโภค

ปัจจุบัน BKIH กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาในธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ อาทิ การเข้าไปลงทุนด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประกันภัย หรือแม้แต่การลงทุนในศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์

Note: ในรูปภาพด้านซ้าย อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย ขณะที่ด้านขวาคือ ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย