AWS Cloud คือคำตอบ…G-Able พร้อมช่วยลูกค้ายกระดับ Digital Transformation

 


จากสถานการณ์ Digital Disruption ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมไปถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ผู้คนทั่วไปได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงชั่วข้ามคืน โดยหันมาดำเนินกิจวัตรประจำวันบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการทำธุรกรรมการเงิน เป็นต้น ในส่วนของภาคธุรกิจนั้นองค์กรต่างต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในปัจจุบัน และเติบโตต่อไปในอนาคต การทำ Digital Transformation จึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของหลายองค์กร

แม้ว่าการทำ Digital Transformation อาจจะดูไม่ยุ่งยาก เพราะมี Use Case และ Practice มากมาย แต่มีเพียงไม่กี่องค์กรที่ประสบความสำเร็จ นั่นเป็นเพราะองค์กรมักต้องเผชิญกับ Challenge หลายส่วน เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านเทคโนโลยี การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของคนในองค์กร การเข้าใจไม่ตรงกันของผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการ ข้อกังวลเกี่ยวความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมบุคลากร ทั้งทักษะและประสบการณ์ ในการ Adopt ใช้เทคโนโลยี

สถานการณ์เหล่านี้บ่งชี้ว่า “เทคโนโลยี” และ “ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี” คือตัวแปรสำคัญในการเตรียมความพร้อม และช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น และเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “Cloud” คือเทคโนโลยีอันดับต้นๆ ที่ถูกใช้วางรากฐานของ Journey นี้

สิ่งที่น่าสนใจคือ ข้อมูลจาก Gartner ซึ่งได้คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายบริการ Public Cloud ของผู้ใช้ทั่วโลกในปี 2566 จะเติบโตเพิ่มขึ้น 21.7% คิดเป็นมูลค่า 597.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มจาก 491 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2565 และองค์กรธุรกิจในประเทศไทย จะมีปริมาณการใช้จ่ายใน Public Cloud ปี 2566 เพิ่มขึ้น 31.7% จากปี 2565 คิดเป็นมูลค่า 54.8 พันล้านบาท โดยบริการ Infrastructure-as-a-service (IaaS) คาดว่าจะเติบโตสูงสุดที่ 44.3% ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า Cloud Technology คือปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในยุคดิจิทัลและจะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวในอนาคต


ทำไมต้อง Cloud ของ AWS

AWS หรือ Amazon Web Services เป็นระบบ Cloud ที่ครอบคลุมและถูกนำมาใช้มากที่สุดในโลก และให้ประโยชน์กับลูกค้าได้มากที่สุด ไม่ว่าจะฟังก์ชันที่ครบครัน ตั้งแต่เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานอย่างการคำนวณ การจัดเก็บและฐานข้อมูล ไปจนถึงเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น Machine Learning และ AI อีกทั้งยังมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง ความยืดหยุ่นที่ตอบโจทย์เฉพาะองค์กร ราคาที่เหมาะสม รวมไปถึงมีพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทีม Cloud ของ G-Able คือหนึ่งในทีมที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุด

เมื่อมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์แล้ว ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยผลักดันในการใช้เทคโนโลยีนั้นเป็นอีกเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง G-Able เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์รายแรกๆ ในประเทศไทย และเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของ AWS มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ทีม Cloud and Data Center Modernization ของ G-Able มีความเชี่ยวชาญในการ Implement ระบบ Cloud ของ AWS โดย Cloud Engineer ทุกคนได้รับ Certification จาก AWS และมีประสบการณ์ในการให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ รวมทั้งเข้าใจธุรกิจของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการเงิน ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจโลจิสติกส์

ปัจจัยทั้งหมดนี้จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า G-Able สามารถให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยโซลูชัน Cloud ที่ดีที่สุดจาก AWS ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา (Consulting), วางแผน (Planning) การสร้างและการย้ายระบบงาน (Implementation & Migration) และการดูแลบริหารจัดการ (Operation) หลัง Implementation & Migration ด้วย

ที่มา – AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF): Overview – AWS Prescriptive Guidance (amazon.com)

โดยเราได้แบ่งขั้นตอนการทำงานดังนี้

 1. Assess: เป็นขั้นตอนการประเมินความพร้อมขององค์กร ก่อนที่จะทำ Cloud Migration การประเมินนี้อิงตาม AWS Cloud Adoption Framework และปัจจัยในการทำ Digital Transformation (ธุรกิจ ผู้คน การกำกับดูแล แพลตฟอร์ม ความปลอดภัย และการดำเนินงาน) โดยการประเมินนี้จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อปิด Gap ต่างๆ ขององค์กร เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากก่อนเริ่มโครงการ
 2. Mobilize: เป็นขั้นตอนที่สร้างความสามารถพื้นฐานในองค์กรและเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ AWS Cloud และการ Migrate ข้อมูลไปบน Cloud โดยเน้นที่การรักษาความปลอดภัย และการดำเนินการอัตโนมัติ ซึ่งประกอบไปด้วย
 • Detailed Business Case
 • Detailed Portfolio Discovery
 • Application Migration
 • Migration Governance
 • AWS Landing Zone
 • Security, Risk, and Compliance
 • Operations
 • People: Skills, Culture, Change, and Leadership
 1. Migrate & Modernize: ขั้นตอนการ Migrate หรือการโยกย้ายข้อมูลขึ้นไปบน Cloud ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เตรียมไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ รวมถึงการที่จะต้องดูแลบริหารจัดการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ Migrate แล้ว ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน Modernize หรือ Optimize ให้เหมาะสมต่อเนื่องตลอดเวลา

งาน Operation ช่วยต่อยอดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เมื่อ Implement ระบบและ Migrate ข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยถือว่าจบส่วนงานสำคัญในเฟสแรก แต่สิ่งที่ต้องทำระยะยาวหลังจากนี้ นั่นก็คือการทำให้ระบบยังพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ ผ่านงาน Operation ซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนงานอื่น โดยทีม Managed Tech Services ของ G-Able พร้อมรับไม้ต่อดูแลในส่วนนี้ ครอบคลุมตั้งแต่ การเฝ้าระวัง (Monitoring) การแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงแนะนำทางเลือกที่คุ้มค่า (Optimization) และการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และมี Certification ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เราดูแลได้ตามมาตรฐาน ทำให้บุคลากรในองค์กรไม่ต้องเสียเวลาไปกับงาน Operation หลังบ้าน และยังมีเวลาเพิ่มศักยภาพในการทำงาน พัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพื่อพิชิตเป้าหมายขององค์กรต่อไป


ผนึกกำลังพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

Cloud Journey ของการทำ Digital Transformation ไม่ใช่แค่อยู่ใน Blueprint ในขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์ และไม่ได้จบที่ Cloud Migration แต่มันคือการขับเคลื่อนองคาพยพทั้ง 6 ส่วนตั้งแต่ การดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ตั้งไว้ ความปลอดภัยของระบบและข้อมูล การดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การนำ Digital Technology มาใช้ และการดูแลหลัง Technology Adoption ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีทั้ง Mindset และ Skill ในการทำงานในยุคดิจิทัล

ซึ่งนอกจาก G-Able จะมีกลุ่มโซลูชัน Cloud and Data center Modernization และ Managed Tech Services ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เรายังมีทั้งเซอร์วิสและโซลูชันทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีอีก 3 กลุ่มที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน Cloud Journey ให้ตอบโจทย์ และต่อยอดธุรกิจให้ลูกค้าอย่างครบวงจรได้แก่ Cybersecurity, Data and Analytics และ Digital Business and Application และเมื่อ Tech Enabler Company ผู้ที่นำเทคโนโลยี มาช่วยให้ธุรกิจ และชีวิตของผู้คนดีขึ้นในโลกยุคดิจิทัล อย่าง G-Able หรือบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) มาผนึกกำลังกับ AWS Cloud ผู้นำด้านการให้บริการ Cloud ชั้นนำระดับโลก ส่วนผสมสำคัญทั้ง 2 มิตินี้ก็พร้อมผลักดันให้ลูกค้าก้าวสู่ความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ซึ่งเป็นเรื่องที่ “ง่าย” และ “เป็นไปได้” สำหรับทุกองค์กร

จากซ้าย-ขวา : คุณศรุต อัศวกุล และคุณธีระพงษ์ จันทร Senior Cloud Business Development Manager, คุณมนต์ชัย วิไลพันธ์ Senior Vice President of Managed Service Operations & Assurance


G-Able คือ The Most Trusted Partner

ในฐานะที่ G-Able เป็น Tech Enabler Company เรามุ่งหวังที่จะช่วยลูกค้าทรานส์ฟอร์มองค์กร สู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ เราเปรียบลูกค้าเสมือนพาร์ทเนอร์ที่พร้อมออกเดินทางไกลไปด้วยกันจนถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จ

คุณขวัญฤทัย แน่นหนา Executive Vice President of Cloud Technology & Managed Tech Services บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยการทำงานแบบเชิงรุก (Proactive) ทีมโซลูชันของเราเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า และพร้อมนำเสนอสิ่งที่จะเติมเต็มให้แก่ลูกค้าเพราะเราเชื่อว่า “ป้องกัน” มักดีกว่า “แก้ไข” รวมทั้งแต่ละทีมมี Synergy ระหว่างกันเพื่อสอดประสานการทำงานทุกภาคส่วน และยังใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับทุก Key Stakeholders ตั้งแต่ฝ่ายปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหาร

ทีม G-Able มุ่งมั่นใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำงาน และไม่หยุดที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับใช้กับธุรกิจของลูกค้า ในทุกส่วนของโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย  Business Value ที่ลูกค้าได้รับจึงตอบโจทย์ธุรกิจ องค์กรสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้”

คุณขวัญฤทัย แน่นหนา Executive Vice President of Cloud Technology & Managed Tech Services บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)  

“กว่า 34 ปีที่ผ่านมา G-Able ได้พิสูจน์แล้วว่า เราอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกๆ การเปลี่ยนผ่าน ความสำเร็จของลูกค้า คือ Key Success ของ G-Able และเราพร้อมผลักดันให้ลูกค้าเป็นตัวจริงที่โดดเด่นในทุกอุตสาหกรรม