ไม่ใช่จีนอีกต่อไป! ‘อินเดีย’ ขึ้นแท่นประเทศผู้ขับเคลื่อนการเติบโตของ ‘เอเชีย’ ในอีก 3 ปีข้างหน้า

ถ้าพูดภึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตอนนี้คงไม่มีประเทศไหนร้อนแรงไปกว่า อินเดีย อีกแล้ว เพราะจะเห็นว่าบริษัทไอทียักษ์ใหญ่หลายรายหันไปใช้อินเดียเป็นฐานการผลิตสินค้าแทนที่ จีน เนื่องจากมีปัญหาสงครามการค้าและความไม่แน่นอนจากภาครัฐ

ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของโลกอย่าง จีน ชะลอตัว เครื่องยนต์หลักสร้างการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็เปลี่ยนทิศไปเป็นอยู่ที่ เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามข้อมูลของ S&P Global

โดย S&P Global คาดว่า เศรษฐกิจของ อินเดีย จะมีอํานาจเป็นผู้นำการเติบโตของภูมิภาคเอเชียในอีก 3 ปีข้างหน้า โดย GDP ของอินเดียสําหรับปีงบประมาณสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2024 คาดว่าจะแตะ 6.4% ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 6%

S&P ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เพิ่มขึ้นจากการบริโภคภายในประเทศของอินเดีย ซึ่งสร้างสมดุลระหว่างอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารที่สูงและกิจกรรมการส่งออกที่ไม่ดี ในทํานองเดียวกัน ตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีกําหนดจะเติบโตของ GDP ในเชิงบวกในปีนี้และปีหน้าเนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม S&P ลดแนวโน้มการเติบโตของอินเดียลงเหลือ 6.5% ในปีงบประมาณ 2025 ซึ่งลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 6.9% แต่คาดว่าการเติบโตของ GDP จะเพิ่มขึ้นเป็น 7% ในปีงบประมาณ 2026 ขณะเดียวกัน การเติบโตของ จีน คาดว่าจะอยู่ที่ 5.4% ในปี 2023 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้าของ S&P 0.6% ในขณะที่การเติบโตในปี 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ 4.6% ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 4.4% อย่างไรก็ตาม ความวุ่นวายในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจต่อไป

ทั้งนี้ แม้ว่า S&P จะมองโลกในแง่ดีในเอเชียแปซิฟิก แต่จากสงครามอิสราเอล-ฮามาส และความเสี่ยงอย่างหนักในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทําให้หน่วยงานจัดอันดับเครดิตลดการคาดการณ์สําหรับภูมิภาค (ไม่รวมจีน) ในปีหน้าเป็น 4.2% จาก 4.4%

Source