5 Infographics นักการตลาดต้องไม่พลาด

Infographics หรือ แผนภาพข้อมูล ที่ปัจจุบันถูกนำมาใช้อธิบายข้อมูลยากๆให้คนทั่วไปอ่านเข้าใจด้วยภาพประกอบและภาษาอธิบายอย่างง่ายๆ  สำหรับ Infographics 5 แบบนี้ทำโดยเวปไซต์เกี่ยวกับการตลาดที่สนับสนุนการใช้สื่อออนไลน์  จึงทำให้เป็นที่สนใจแก่นักการตลาดและเป็นแนวทางให้พวกเขานำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

Info 1.  เทคนิค สำหรับคนที่กำลังจะสร้างแฟนเพจบนเฟสบุ๊ก 

Info 2. รวมวิธีการสร้างยอดขายจากโซเชียลมีเดีย

Info 3. ใช้สื่อดิจิตอลออนไลน์ค่ายไหนเวิร์คกว่ากัน

Info 4.  ใช้เฟสบุ๊กยังไงให้คุ้ม

Info 5.  แฟนเพจสำคัญแค่ไหน