KAsset เปิดตัวพันธมิตรใหม่ “เจ.พี. มอร์แกน” เติมเต็มกองทุนรวมประเภท Multi Asset Fund ให้ลูกค้าชาวไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย (KAsset) ได้เปิดตัวพันธมิตรใหม่ซึ่งเป็น บลจ. ระดับโลกอย่าง “เจ.พี. มอร์แกน” โดยการผนึกกำลังครั้งนี้เน้นไปยังกองทุนรวมประเภท Multi Asset Fund ให้ลูกค้าชาวไทย และยังรวมถึงผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆ ที่เตรียมนำเสนอให้กับลูกค้าในอนาคต

KAsset ได้ประกาศเปิดตัวพันธมิตรใหม่ J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) โดยความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่ายนั้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆ ที่เตรียมนำเสนอให้กับลูกค้าในอนาคต การให้คำแนะนำด้านการลงทุนแก่นักลงทุนชาวไทย ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง บลจ.

ความร่วมมือดังกล่าวนั้นชี้ให้เห็นโอกาสของตลาดกองทุนรวม หรือแม้แต่การบริหารความมั่งคั่งในประเทศไทยยังเปิดกว้างอีกมาก

แดน วัตกินส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ.พี.มอร์แกน แอสเซท แมเนจเม้นท์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า ทีมงานของ JPMAM รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ KAsset ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้นักลงทุนไทย โดยมองว่าตลาดทุนไทยเป็นตลาดที่มีความคึกคักและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JPMAM ยังได้กล่าวเสริมว่า “ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั่วโลกของ JPMAM ทำให้พวกเรามีความพร้อมที่จะนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่ได้มาตรฐานระดับโลกให้ผู้ลงทุนไทย และเป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจของ JPMAM ไปทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าที่มีการลงทุนในกองทุนรวมเกือบ 1 ล้านราย (ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2023) และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ดังนั้น ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง KAsset และ JPMAM ตั้งแต่การบริหารจัดการไปจนถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตรงความต้องการของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จะช่วยยกระดับประสบการณ์การลงทุนของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

อดิศร เสริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร KAsset กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ JPMAM ถือเป็นการยกระดับการให้บริการของเรา ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านที่ปรึกษาการลงทุน รวมถึงตอบโจทย์ Pain Point ของนักลงทุนในช่วงตลาดผันผวน

ผู้บริหารของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย (ที่ 1-2 จากด้านซ้าย) และ เจ.พี.มอร์แกน แอสเซท แมเนจเม้นท์ (ที่ 1-2 จากด้านขวา) – ภาพจาก KAsset

ผลิตภัณฑ์การเงินที่เป็นความร่วมมือสำคัญก็คือกองทุนรวมประเภท Multi Asset Fund ซึ่งมีการลงทุนในหลายสินทรัพย์ในกองทุนเดียว ไม่ว่าจะเป็นหุ้นในหลากหลายตลาดหุ้นทั่วโลก ตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์อื่นๆ ซึ่งประธานกรรมการบริหาร KAsset ชี้ว่าสัดส่วนของนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนประเภทนี้ในต่างประเทศมีสัดส่วนมากถึง 20% ในขณะที่ประเทศไทยนั้นถือว่าสัดส่วนนั้นน้อยมาก

ประธานกรรมการบริหาร KAsset ยังกล่าวเสริมว่า JPMAM ถือเป็นพันธมิตรที่จะเข้ามาเติมเต็ม โดยนำเสนอกองทุนในรูปแบบ Multi Asset Fund ที่มีจุดเด่นในการลงทุนสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทำให้มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดี และมีผลตอบแทนที่ดีในระดับหนึ่งโดยที่ผ่านมาอยู่ระดับ 3-4% ต่อปี

ทางด้านความร่วมมือด้านองค์กรนั้นมีตั้งแต่การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง 2 องค์กร หรือแม้แต่การใช้ข้อมูลจาก JPMAM นำเสนอให้กับลูกค้าของ KAsset เพื่อจะทำให้เห็นภาพรวมในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น

ในช่วงปี 2023 ที่ผ่านมามีข่าวลือหลายครั้งเกี่ยวกับอนาคตของ KAsset ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายกิจการ หรือแม้แต่หาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้มุมมองของธนาคารฯ นั้นมองว่าธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญของธนาคาร

ขณะที่โมเดลการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ JPMAM เฉกเช่นการจับมือของ KAsset มีหลายประเทศด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในออสเตรเลีย หรือแม้แต่ในแอฟริกาใต้ โดยผู้บริหารของ JPMAM ชี้ว่าการจับมือรอบนี้แม้จะไม่ใช่ครั้งแรก แต่โมเดลในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ ก็จะนำมาใช้ในประเทศไทยเช่นกัน

ความร่วมมือดังกล่าวนี้ KAsset ตั้งเป้าหมายมีสินทรัพย์จากการลงทุนในกองทุน Multi Asset Fund มากถึง 100,000 ล้านบาทใน 3 ปี และคาดว่าจะยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติมหลังจากนี้ด้วย