กรุงศรี ชูโซลูชัน ESG Finance ตอบโจทย์ความยั่งยืน คาดสินเชื่อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่โตได้ 4-6% ได้ในปีนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชูโซลูชัน ESG Finance ตอบโจทย์ความยั่งยืนของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินเชื่อ หรือบริการทางการเงินอื่นๆ นอกจากนี้ยังคาดว่าสินเชื่อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่โตได้ 4-6% ได้ในปีนี้ โดยมองเห็นโอกาสจากบริษัทใหญ่ แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะมีความท้าทายก็ตาม

ประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงในปี 2023 ที่ผ่านมา ทางกรุงศรี มีสินเชื่อเติบโตในส่วนของบริษัทขนาดใหญ่อยู่ที่ 2.6% ซึ่งในปีที่ผ่านมาถือว่ามีความท้าทายอย่างมาก

ขณะที่ในด้านการสนับสนุนด้านความยั่งยืนนั้นมีดีลสำคัญๆ เช่น การปล่อยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนให้ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำนวน 11,500 ล้านบาท การปล่อย Green Loan และเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแต่เพียงรายเดียวให้กับ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มูลค่า 3,000 ล้านบาท

และยังรวมถึงการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนและเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับหลายองค์กร ในขณะที่ด้านการเป็นที่ปรึกษาการเงิน ทางกรุงศรีได้เป็นที่ปรึกษาดีลต่างๆ เช่น การนำเสนอบริการด้านดิจิทัลสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ในการอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินให้กับลูกค้า เป็นต้น

สำหรับในปี 2024 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ของทางกรุงศรี มองว่าปีนี้มีความท้าทายมากกว่าเดิม เนื่องจากคาดการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้นอยู่ที่ราวๆ 2.7% โดยกลยุทธ์ในปีนี้ประกอบไปด้วย

  1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อส่งเสริมลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านสู่เส้นทางการเงินเพื่อความยั่งยืน โดยฝ่าย ESG Finance จะเดินหน้าให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยวางแผนในช่วงการเปลี่ยนผ่าน โดยจะปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่าย MUFG พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบพอร์ตสินเชื่อของธนาคารตามมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy)
  2. เพิ่มศักยภาพการบริการด้านวาณิชธนกิจ โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ผ่านการร่วมมือกับทุกหน่วยงานของกรุงศรี กรุ๊ป เครือข่ายของ MUFG และเครือข่ายธนาคารพันธมิตรในอาเซียน ซึ่งบริการนั้นครอบคลุมตั้งแต่การระดมทุนจากการกู้ยืม การระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ (Debt Capital Markets) การทำสินเชื่อโครงการ (Project Finance/Structure Finance) ในหลายๆ อุตสาหกรรมทั้งพลังงานหมุนเวียน ศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน การซื้อขายและควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions) การระดมทุนผ่านตลาดตราสารทุน (Equity Capital Markets)

ขณะเดียวกันประกอบได้ชี้ถึงการซื้อธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เข้ามานั้นช่วยลูกค้าให้เข้าถึงตลาดทุนได้มากขึ้น แม้ว่าสภาวะตลาดหุ้นไทยจะไม่ดีก็ตาม ในส่วนของการออกหุ้นกู้นั้นเขามองว่าเวลาออกหุ้นกู้มาอยากให้นักลงทุนมั่นใจเวลาซื้อเช่นกัน เพราะกรุงศรีนั้นขายหุ้นกู้ให้กับสถาบันการเงินและนักลงทุนรายย่อยด้วย

ประกอบตั้งเป้าว่า ในปีนี้ตั้งเป้าการเติบโตด้านสินเชื่อในส่วนของของบริษัทขนาดใหญ่อยู่ที่ 4-6% โดยมองว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นมีท้าทาย แต่เขาก็ชี้ว่ามีโอกาสเนื่องจากธนาคารมองว่าเข้าไปตอบโจทย์ลูกค้าได้