งานรวมตัวคนภาคสังคมแห่งปี “Good Society Day” ชูแนวคิด “Connect The Good Dots” ดึงจุดเล็กๆ ร่วมสร้างสังคมที่ดี

การเดินทางของ “Good Society” เครือข่ายสังคมดี ถือว่าเดินทางมาเกือบทศวรรษแล้ว ในการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย หลากหลายภาคส่วนในสังคมเพื่อช่วยกัน “ขจัดปมปัญหาสังคม” เพื่อนำไปสู่การสรรสร้าง “สังคมดี” ให้กับประชาชนคนไทยทุกคน

ในแต่ละปี Good Society มีการจัดกิจกรรมเพื่อหาแนวทางในการลดปัญหาทางสังคม และหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ หรือเรียกว่าเป็นไฮไลต์แห่งปี ต้องยกให้งาน เติมพลัง เติมใจ และเติมไฟ ด้วยการร้อยพลังสร้างสรรค์สังคมดี ภายใต้ชื่อ “Good Society Day” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นวันที่ 22-23 มีนาคม 2567 ณ TIJ Common Ground สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับงาน “Good Society Day” ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “Connect The Good Dots” เนื่องจากเล็งเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องการพลังจากการรวมตัวของภาคส่วนที่ทำความดีงามจุดเล็กๆ หรือ Good Dots จำนวนนับไม่ถ้วน มาผนึกกำลัง ร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง

ด้านกิจกรรมของงาน “Good Society Day” ในปีนี้ยังมีมากมายอัดแน่นเช่นเดิม เริ่มจาก 1.Exhibition & Connecting Space การเปิดพื้นที่โชว์ผลงานของภาคีภาคสังคม 40 โครงการที่มีผลลัพธ์ที่วัดผลได้และพร้อมขยายผล เพื่อตามหาพันธมิตรภาคธุรกิจที่พร้อมมาร่วมสนับสนุนและต่อยอดการทำงานกับโครงการภาคสังคมที่องค์กรสนใจต่อไป

2.เวที Talk การเสวนาที่จะเติมความรู้ใหม่เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม โดยมีวิทยากรชั้นนำมาแบ่งปันข้อมูลผ่านหัวข้อต่างๆ มากกว่า 15 หัวข้อ เช่น การเสวนาหัวข้อ “จุดเปลี่ยนเพื่อสังคม : โอกาสที่กินได้” โดยดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ และ คุณธนะชัย สุนทรเวช ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) การเสวนาหัวข้อ “จุดร้อยพลัง : Collaboration For Good Society” โดยคุณจริญญา แจ่มแจ้ง จากบริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด คุณสุภอรรถ โบสุวรรณ จากบริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล จากสถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.) และคุณสุนิตย์ เชรษฐา จาก ChangeFusion และการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการระดมทุนอย่างสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดการมีส่วนร่วมของสังคม จากผู้บริหารองค์กรด้านการสื่อสารชั้นนำ เช่น คุณสุวิตา จรัญวงศ์ หญิงเก่งแห่ง Tellscoreแพลตฟอร์มอินฟลูเอนเซอร์แนวหน้าของเมืองไทย คุณชนิดา คล้ายพันธ์ จากแพลตฟอร์มระดับโลก TikTok เป็นต้น

3.กิจกรรม Workshop มากกว่า 10 รายการ ที่จะมาเพิ่มทักษะ เติมพลัง เยียวยาใจคนเพื่อสังคม เช่น เวิร์กช็อปฮีลใจ เวิร์กช็อปด้านธุรกิจแก้ไขจุดอ่อนของสายสังคม และการเวิร์กช็อปด้านการสื่อสาร

และปิดท้ายด้วย 4.Networking Dinner ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จัก Good Dots ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนสังคมดีไปด้วยกัน งาน Good Society Day ปีนี้ ยังคงมีภาคีเครือข่ายภาคสังคมที่เข้ามาเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนกิจกรรม ได้แก่ “ร้อยพลังสร้างสังคมดี มูลนิธิเพื่อคนไทย” แพลตฟอร์มสาธารณประโยชน์ที่มุ่งขยายผลการสร้างสังคมอยู่ดี  มีสุขที่ยั่งยืน “เทใจ” แพลตฟอร์มระดมทุนให้แก่โครงการเพื่อสังคมด้านต่างๆ ทั้งเด็ก สัตว์ ผู้พิการ รวมถึงสิ่งแวดล้อม สานต่อความสำเร็จกว่า 400 โครงการ รวมถึงไทยพีบีเอส สื่อสร้างสรรค์สังคมของเมืองไทย เป็นต้น

สำหรับงาน Good Society Day ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2556 เพื่อรวมพลคนทำงานภาคสังคมจากกว่า 350 ภาคีภาคสังคม ครอบคลุม มิติ ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และสาธารณสุข เพื่อสานพลังองค์กรขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการจัดกิจกรรม สัมมนา Good Society Day ที่เกิดขึ้น จะเห็นการพลังให้แก่ภายสังคมในหลายด้าน ทั้งความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ นำไปสู่การส่งต่อ ต่อยอดไอเดีย และเป็นเวทีที่ทำให้ “คนทำงาน” ได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อคนทำงานภาคสังคมอย่างแท้จริง

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Good Society Thailand www.facebook.com/goodsocietythailand หรือ โทร. 02-301-1117