GABLE โชว์ฟอร์มจ่ายปันผลพฤษภาคม 67 นี้ หลังผลงานปี 66 กวาดรายได้กว่า 5,338 ลบ. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมลุยธุรกิจแพลตฟอร์ต สร้างนิวไฮต่อเนื่อง

บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE ประกาศที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงิน ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.2890 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 202,306,190 บาท หลังประสบความสำเร็จจากผลการดำเนินงานปี 2566 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 5,338 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อน และมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) 4,544 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 16% จากไตรมาส 3 ปี 2566

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังบรรลุเป้าหมายรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2566 ในระดับสูงที่สุดในประวัติการณ์ มีรายได้จากการขายและบริการ 5,338 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อน มีกำไรขั้นต้น 1,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับร้อยละ 21 ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน ด้วยความมุ่งมั่นในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงความตั้งใจของจีเอเบิลในการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น

จากความสำเร็จทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาเป็นผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.2890 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 202,306,190 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นางสาวรวีรัตน์ สัจจวโรดม ประธานบริหารสายงานการเงินและกลยุทธ์ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE เปิดเผยว่านอกจากนี้ปี 2566กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง (Recurring Income) เกือบครึ่งของรายได้ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนทั้งนี้ณ สิ้นปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในระดับ 4,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากไตรมาส 3 ปี 2566 รองรับการรับรู้รายได้ในอนาคต และมี Backlog ที่พร้อมรองรับรายได้ในปี 2567 แล้วกว่า 2,753 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งของเป้าหมายรายได้ในปี 2567

“ถึงแม้มีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบทั้งความผันผวนของปัจจัยระดับมหภาคและอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น แต่จีเอเบิลยังคงเติบโตแบบสวนกระแสและสามารถเร่งการเติบโตของรายได้ในทุกส่วนธุรกิจ ทั้ง Enterprise Solutions, Value Added Distribution และ Software Platform จากลูกค้าของจีเอเบิล และในปีนี้ จีเอเบิล เชื่อมั่นว่าผลประกอบการจะเติบโตต่อเนื่อง” ดร.ชัยยุทธ กล่าวทิ้งท้าย