“เคเอสซีพอร์ต” ขยายธรุกิจฯและกองเรือสู่ตลาดเอเชียแปซิฟิก รองรับการขนส่งก๊าซ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี 1,000 ล้านลิตร

“เคเอสซีพอร์ต” ย้ำบัลลังก์เบอร์ 1 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทางทะเลครบวงจร กางยุทธศาสตร์ปี 2567 เดินหน้าขยายธุรกิจและกองเรือสู่เวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) พร้อมผนึกพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเสริมแกร่ง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผลักดันธุรกิจเติบโต

คุณกฤษ สีตองอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสซีพอร์ต จำกัด และบริษัท ซีมัวร์ มารีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดเผยว่า จากวิสัยทัศน์ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ เคเอสซีพอร์ต มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการให้บริการเดินเรือและบริการด้านโลจิสติกส์ทางทะเลครบวงจรระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตอกย้ำการดำเนินกลยุทธ์ คุณกฤษณชัย ยินดียม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งโครงสร้างพื้นฐานหรือ Facilities  ขยายกองเรือ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพลังงาน ทั้งผลิตภัณฑ์ก๊าซ ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีต่างๆ

ล่าสุด ปี 2567 บริษัทวางยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่วางไว้ จึงเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท เอสเคเอส เวนเจอร์ส จำกัด ด้วยการรับกองเรือจำนวน 7 ลำจากบริษัทไทแทน แทงเกอร์ จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซ ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี มากยิ่งขึ้น

สำหรับเรือ 7 ลำ ประกอบด้วย เรือ KS Angelina, KS Scarlett, SKS Andrea, SKS Monica, SKS Catherine, SKS Sofia และเรือ SKS Penelope โดยเป็นจิ๊กซอว์สำคัญ เติมเต็มแผนงานและกลยุทธ์ในการขยายตลาดผงาดสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

“ปี 2567 นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเคเอสซีพอร์ต เพื่อสร้างการเติบโต เนื่องจากบริษัทฯได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ ที่จะเป็นหนึ่งในสปิงบอร์ดผลักดันให้เคเอสซีพอร์ต สามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และขนส่งทางทะเลได้ในอนาคตอันใกล้”

แผนงานดังกล่าว ยังดำเนินต่อการต่อเนื่องจากปี 2566 ซึ่งบริษัทใช้กลยุทธ์ความร่วมมือกับพันธมิตร โดยร่วมทุนกับคู่ค้า Spectrum Marine and Ship Management Inc. ซึ่งเป็นบริษัทบริหารเรือและการขนส่งทางทะเลชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์ ก่อตั้งบริษัท เอสเคเอส เวนเจอร์ส จำกัด (SKS Venture Inc.) เพื่อขยายฐานการให้บริการด้านการโลจิสติกส์ให้แก่ลูกค้าครอบคลุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น

โดยก่อนหน้านั้น บริษัทฯได้ขยายฐานลูกค้าและธุรกิจไปยัง Perkapalan Sekawan Sdn Bhd บริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีจุดแข็งในการขนส่งสินค้าทางทะเลยาวนาน 30 ปี มีลูกค้าทั้งปิโตรเคมี และสินค้าแห้ง(Dry Bulk) ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 20 ประเทศ ช่วยเสริมศักยภาพให้เคเอสซีพอร์ตสามารถครองพื้นที่ตลาดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกตะวันออก

แผนธุรกิจระยะยาว เคเอสซีพอร์ต ยังวางกลยุทธ์และการลงทุนเพื่อขยายและเพิ่มจำนวนเรือในกองเรือขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมัน จะมีการจัดหาเรือตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลักในกลุ่มผลิตภัณฑ์ก๊าซ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีบริการด้านโลจิสติกส์ทางทะเลอย่างครบวงจรทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการเรือ ตลอดจนจัดส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงประเทศปลายทาง ด้วยจุดแข็งด้านการบริการที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

จากยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ภายใน 5 ปี บริษัทฯวางเป้าหมายขยายและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากกว่า 400% หรือเพิ่มกำลังการขนส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซ ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีให้ทะยานสู่ 1,000 ล้านลิตร จากฐานลูกค้าเดิมและต่อยอดสู่ฐานลูกค้าใหม่ๆ ในเวทีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ได้มากที่สุด

สำหรับผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการบริการเดินเรือและบริการด้านโลจิสติกส์ทางทะเลครบวงจรของบริษัทฯ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ https://ksseaport.com