ตลาดสี่มุมเมือง ชวนช้อปฯ กิน เที่ยว งานทุเรียน Expo สี่มุมเมือง 2024 ตอกย้ำเดสติเนชั่น “นึกถึงทุเรียน ต้องตลาดทุเรียนสี่มุมเมือง” พบโปรโมชั่นนาทีทองทุเรียนเริ่มต้นพูละ 5 บาท – ลูกละ 99 บาท ตั้งแต่ 21-26 พ.ค. นี้

ตลาดสี่มุมเมือง อาณาจักรค้าส่ง-ปลีกผลไม้ใกล้กรุงเทพฯ จัดพิธีเปิดงาน “ทุเรียน Expo สี่มุมเมือง 2024” อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21-26 พฤษภาคม 2567 นี้ บริเวณตลาดทุเรียนสี่มุมเมือง โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี คุณปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตลาดสี่มุมเมือง ให้การต้อนรับ ในงานยังมีคุณชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

คุณภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า งานทุเรียน EXPO สี่มุมเมือง 2024 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการท่องเที่ยวแบบ One day trip ช้อป กิน เที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ชุมชน การตลาดสินค้า และบริการท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว แม้ว่าจังหวัดปทุมธานีจะไม่ได้เป็นแหล่งปลูกทุเรียนหลัก แต่เรามีตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางค้าส่ง-ปลีกผักผลไม้ ที่ใหญ่ที่สุดระดับอาเซียน และเป็นแหล่งกระจายสินค้าการเกษตรทุกชนิดไปทั่วประเทศ รวมถึงทุเรียน ที่แหล่งปลูกทุเรียนจากจังหวัดต่างๆ ที่ส่งผลผลิตเข้ามาจำหน่ายที่งานทุเรียน EXPO สี่มุมเมือง 2024 มากถึงวันละ 100,000 ลูก

นอกจากนี้ ตลาดสี่มุมเมือง ยังมีศักยภาพในการสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เหมาะกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกระดับ ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่จังหวัดปทุมธานี ที่นอกเหนือรายได้จากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร เมื่อจังหวัดมีโครงการพัฒนามากขึ้น ภาคบริการก็จะใหญ่ขึ้น ควบคู่ไปกับภาคการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน

“จากศักยภาพของตลาดสี่มุมเมือง ผมมองเห็นถึงโอกาสและอยากช่วยผลักดันให้ที่นี่ขึ้นเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ที่มีจุดเด่นในเรื่องการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างต้นน้ำ เกษตรกรผู้ผลิต ไปสู่ปลายน้ำ ผู้บริโภค พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และต่อยอดจากการท่องเที่ยวสู่การสร้างอาชีพได้ในอนาคต” คุณภาสกร กล่าว