คนไทย “ช้อปปิ้ง” ช่องทางไหน?

KPMG สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิก 14 ประเทศ จำนวน 7,000 คน (ครึ่งหนึ่งของผู้ถูกสำรวจเป็น Gen Z วัย 18-24 ปี)

โดย “คนไทย” เป็นหนึ่งในนักช้อปที่ถูกสำรวจ มีข้อมูลที่น่าสนใจของนักช้อปไทย จากการสำรวจนี้พบว่า คนไทยเปลี่ยนมาช้อปแบบ Omnichannel เป็นหลัก และช่องทางออนไลน์ที่นิยมที่สุดยังเป็นกลุ่ม “มาร์เก็ตเพลส” อย่าง Shopee , Lazada

นอกจากนี้ ยังพบว่า คนไทยชอบ “โซเชียลคอมเมิร์ซ” มากขึ้น 24% ของคนไทยชอบดู “ไลฟ์ขายของ” ทำให้ช่องทางโซเชียลที่ขายของได้ เช่น Facebook, Instagram, TikTok มาแรงมากในยุคนี้