เจ็บแล้วสวย…จ่ายเท่าไรก็ยอม ที่มาของตลาดหมื่นล้าน

สินค้าอะไรเอ่ย ที่ผู้ซื้อยอมเจ็บ และเต็มใจจ่าย แถมมีการเติบโตของมูลค่าตลาดติดต่อกันเกือบ 10 ปี ด้วยมูลค่าการเติบโตเฉลี่ยปีละ 15% และมีแนวโน้มต่อเนื่องทั้งจากจำนวนผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ รวมทั้งเติบโตด้านการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาให้บริการ

คำตอบคือตลาดศัลยกรรมเสริมความงาม

และนี่คือตัวเลขที่น่าสนใจจากงานวิจัยการตลาดสวยสั่งได้ เจาะกลเม็ดเด็ด ผ่านธุรกิจศัลยกรรม ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ราย

มูลค่าตลาดศัลยกรรมในประเทศไทย
ปี มูลค่า (ล้านบาท)
2012 20,000 (คาดการณ์)
2011 14,000
2010 11,000
2006   6,100
2004   3,600

ผู้หญิงไทยอยากสวยตรงไหน
จากสถิติของลูกค้าที่มาทำศัลยกรรมเสริมสวยของโรงพยาบาลยันฮี พบว่า

60% ทำจมูก (ราคา 9,900)
20% ทำตาสองชั้น (ราคา 9,500)
10% ทำหน้าอก (ราคา 60,000)
10% อื่น ๆ
ที่มา: โรงพยาบาลยันฮี อ้างจากสัมมนาการตลาดสวยสั่งได้ วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล, 28 ส.ค. 2555

ขณะที่ผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 400 รายในงานวิจัยเรื่อง การตลาดสวยสั่งได้ฯ พบข้อมูลที่สอดคล้องกัน ดังนี้

5 อันดับแรกของการทำศัลยกรรม
67% ทำจมูก
  7% ทำตาสองชั้น
  7% ทำแก้ม
  7% ทำคาง
  6% ทำผิวหน้า เช่น รอยแผลเป็น ฯลฯ

อยากสวยเหมือนดาราคนไหน
73% ของกลุ่มตัวอย่างผู้ทำศัลยกรรมยืนยันว่าพรีเซ็นเตอร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และจากงานวิจัยพบว่า ดาราที่สวยสมเป็นพรีเซ็นเตอร์ต้นแบบ ที่ผู้ทำศัลยกรรมชื่นชอบสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

อันดับหนึ่ง 54% อั้ม พัชราภา
อันดับสอง 13% ปอย ตรีชฏา
อันดับสาม   5% นุ่น วรนุช
อันดับสี่   4% ชมพู่ อารยา
อันดับห้า   3% พลอย เฉอมาลย์

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทำศัลยกรรม
ผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง 2.3 เท่า
– ผู้ชาย 63,929 บาท
– ผู้หญิง 28,364 บาท

* ทั้งผู้ชายและผู้หญิง กลุ่มใหญ่ที่ทำศัลยกรรมมากที่สุดเป็นกลุ่มที่มีรายได้ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน โดยมีสัดส่วนของผู้ชายในกลุ่มรายได้นี้ 25.2% และผู้หญิง 25.8%