Imaginaria App โชว์ว่าอ่านหนังสือแลกส่วนลด

Imaginaria App เป็นแอปพลิเคชั่นที่สร้างสรรค์โดย JWT บราซิล ทำให้กับร้านหนังสือ Livraria da Vila แอปฯ นี้ เล่นกับพฤติกรรมของคนที่รักหนังสือแล้วนำหนังสือไปติดตัวไปอ่าน แอปฯ ก็จะช่วยเช็กอินว่าเจ้าของหนังสือกำลังอยู่ที่ไหน กับหนังสือเล่มใด แล้วทำให้สถานที่นั้นๆ กลายเป็นดินแดนแห่งจินตนาการสมกับชื่อแอปฯ “Imaginaria” นอกจานี้ยังเชื่อมโยงสถานที่เช็กอินเข้ากับ Facebook และ Twitter เพื่อให้เพื่อนๆ ที่อยู่สถานที่ใกล้เคียงกันได้เห็นว่าคุณกำลังอ่านหนังสือเล่มไหนอยู่ และยิ่งเช็กอินมากเท่าไหร่ ก็จะกลายเป็นส่วนลดที่ร้านหนังสือ แคมเปญนี้เหมาะกับคนไทยขี้เหงา เลยต้องแชร์อยู่ตลอดว่ากำลังอยู่ที่ไหน แต่แอปฯ นี้เชื่อมโยงกับการขายก็ตรงที่ยิ่งเช็กอินว่าคุณอยู่กับหนังสือมากแค่ไหน ก็เอาไปเป็นส่วนลดร้านหนังสือได้