บริษัท ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการ

คณะผู้บริหาร บริษัท ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดย นายธีรัชชานนท์ ลาภวิสุทธิสิน กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับนางสาววิภา ลี้ตระกูลนำชัย ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมด้วยทึมงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการด้านธุรกิจแก๊สและด้านวิศวกรรมของบริษัท ปิคนิคแก๊สฯ โดยมีนายวิเชียร เอื้อสงวนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาฝ่ายการเงินร่วมให้การต้อนรับด้วย เมื่อเร็วๆ นี้