ปิคนิคแก๊สฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงรับงานปรับปรุงระบบโครงการหลักสี่พลาซ่า

บริษัท เจ เจ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการหลักสี่พลาซ่า โดยนางอรวรรณ กาญจนชูศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงงานปรับปรุงโครงการหลักสี่ พลาซ่า ในลักษณะ Turnkey Project เพื่อปรับปรุงงานระบบทั้งหมดภายในอาคารมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท กับบริษัท ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีนายธีรัชชานนท์ ลาภวิสุทธิสิน กรรมการผู้จัดการ (กลาง) พร้อมด้วยนายพรเจริญ ธนานาถ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนาม