แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต แต่งตั้งแม็กซ์พรีเมียมเป็นตัวแทนจำหน่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรุกตลาดภาคเหนือ

กรุงเทพฯ – บริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง บริษัท แม็กซ์ พรีเมี่ยม จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อทำการตลาดและจำหน่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าองค์กร รวมถึงให้บริการหลังการขายแทนบริษัทฯ ในเขตทางภาคเหนือ และหมู่เกาะสำคัญทางภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการให้บริการสามารถครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี จัดหาโซลูชั่นส์ต่างๆ ตลอดจนดูแลคุณภาพและเสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ในขณะที่บริษัท แม็กซ์พรีเมี่ยม จะเป็นผู้นำบริการดังกล่าวไปเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทำการตลาด ตลอดจนดูแลให้บริการลูกค้าหลังการขาย ให้กับแปซิฟิค อินเทอร์เน็ตในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งครอบคลุมจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน น่าน อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางภาคใต้อีกสองแห่ง คือ เกาะสมุย และเกาะพงัน

สินค้าและบริการที่แม็กซ์พรีเมี่ยมเป็นผู้แทนจำหน่ายให้กับบริษัทแปซิฟิค อินเทอร์เน็ต ได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ISDN และ DSL) บริการคู่สายวงจรเช่า (Leased Line) Frame Relay บริการจดโดเมนเนม (Domain Name Registration) รับฝากเซอร์เวอร์ ซึ่งทั้งหมดเป็นบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่

นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ ส่งผลให้แปซิฟิค อินเทอร์เน็ตมีตัวแทนจำหน่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถนำเสนอสินค้าและดูแลให้บริการลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัดได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วมากขึ้นได้เป็นอย่างดี”

เกี่ยวกับแปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด

แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด เป็นริษัทในเครือของ แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท ISP ชั้นนำและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก โดยมีสาขาตั้งอยู่ทั้งสิ้นใน 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินเดีย ประเทศไทย และมาเลเซีย ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจรคุณภาพสูง ตั้งแต่การให้บริการแบบคู่สายเช่าความเร็วสูง (Leased Line) บรอดแบนด์ ISDN, ADSL หรือผ่านโมเต็ม ตลอดจนบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และผู้ใช้ตามบ้าน

แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต เป็น ISP สัญชาติเอเชียรายแรกที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาด NASDAQ โดยใช้สัญลักษณ์ว่า PCNTF ในปี 2542 ปัจจุบัน แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) มีช่องสัญญาณออกต่างประเทศ 51 เม็กกะบิต และมีช่องสัญญาณในประเทศต่อเข้ากับ NIX จำนวน 1 กิ๊กกะบิต