เดลล์วางมาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์องค์กร เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต

กรุงเทพฯ – เดลล์ ผู้นำด้านการจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการขายตรงชั้นนำของโลก เผยวิสัยทัศน์ด้านการขยายระบบคอมพิวเตอร์ในระดับองค์กร

แนวทางใหม่สำหรับการวางระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรให้มีขีดความสามารถในการขยายตัว เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตนั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์) ขนาดย่อมที่มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูงหลายๆ เครื่องมาทำงานเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แทนการใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นระบบปิด ซึ่งจะช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับระบบศูนย์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างมหาศาล

ลูกค้าสามารถเพิ่มขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องทุ่มการลงทุนจำนวนมากเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงเกินความจำเป็นในการใช้งานในขั้นต้น กลยุทธ์การสร้างสมรรถนะให้กับเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรจะเป็นเสมือนการสร้างกำแพงที่ค่อยๆ ก่อขึ้น เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถะสูง มีโครงสร้างที่มีความคล่องตัวและสามารถปรับเปลี่ยน ขยายระบบหรือรวบระบบได้อย่างรวดเร็ว ตอบรับกับความต้องการในธุรกิจของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

“การวางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายในองค์กรที่สามารถขยาย เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตได้นั้นขึ้นอยู่กับระบบโซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นและมีมาตรฐานตรงตามอุตสาหกรรม” นายอมิต มิธา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดลล์ เอเชีย แปซิฟิกและญี่ปุ่น กล่าวและเสริมว่า มาตรฐานเหล่านี้ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ตระกูลไมโครโปรเซสเซอร์ของอินเทล และระบบปฎิบัติการของไมโครซอฟท์และลีนุกซ์ ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ระหว่าง 2 ระบบขึ้นไป ก็จะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เหนือกว่าระบบใดๆ”

เซิร์ฟเวอร์ Dell PowerEdge Rack

เซิร์ฟเวอร์รุ่น Dell PowerEdge Rack มีความสามารถในการทำงานสูงมาก โดยสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยปราศจากปัญหาการขยายระบบ เดลล์มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์แบบครบ- วงจร โดยได้ออกแบบเครื่อง PowerEdge Rack ทั้งแบบ 1 ทาง แบบ 2 ทางและแบบ 4 ทางเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและความต้องการในการปรับขยายเพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้า

บริการต่างๆของเดลล์

บริการของเดลล์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการวางระบบคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าได้แบบครบวงจร อันได้แก่ การให้คำปรึกษาก่อนการขาย การวางระบบและการบริการหลังการขาย นอกจากนี้ ด้วยรูปแบบการทำธุรกิจแบบ ขายตรงของเดลล์จะเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้าได้รับบริการที่เชื่อถือได้จากศูนย์กลาง และสามารถติดต่อได้ผ่านระบบออนไลน์จากระยะไกล รวมทั้งบริการถึงสถานที่

เกี่ยวกับเดลล์

เดลล์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (Nasdaq: DELL) เป็นผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์และบริการระดับคุณภาพ เพื่อวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับลูกค้าทั่วโลก เดลล์มีรายได้เมื่อปีที่ผ่านมา สูงถึง 38,200 ล้านเหรียญสหรัฐ และด้วยรูปแบบการทำธุรกิจขายตรง ทำให้เดลล์เป็นผู้ออกแบบและผลิตคอมพิวเตอร์ และให้บริการตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งมีอุปกรณ์พ่วงต่อและซอฟท์แวร์ให้เลือก มากมาย