เอสซี แอสเสท เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรุงเทพฯ – หลังจากที่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างท่วมท้นในการเปิดให้จองหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา วันนี้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “SC”

งานพิธีเปิดการซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ระดมทุนและตลาดหลักทรัพย์ใหม่กล่าวแสดงความยินดี คุณสุรเธียร จักรธรานนท์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณ และทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น โดยมีดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ของบริษัท เป็นผู้รับมอบ และมอบของที่ระลึกให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเช่นกัน ผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในงานประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อมวลชน

บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 64.6 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของทุนที่ชำระแล้ว โดยทางครอบครัวชินวัตรจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยคิดเป็น 61% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเสนอขาย ทั้งนี้ เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปีนี้

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยเริ่มจากธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน-อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งที่ได้นำนวัตกรรมด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอัตโนมัติในอาคารที่มีศักยภาพสูงรวมไว้ด้วยกัน เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา และได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2545 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนบทบาทและกำหนดทิศทางการขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย และอาคารสำนักงาน โดยยังคงรักษาภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำเรื่องเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด i-home