ร.ร.ภาษาจีนเพลินจิตร่วมมือกับ ม.ยูนนานเพิ่มมาตรฐานภาษาจีน

โรงเรียนภาษาจีนเพลินจิต หรือ เจียฮุ่ยเหวินฝาง (สถาบันเพิ่มพูนความรู้) ได้ขยายเครือข่ายการเรียนการสอนภาษาจีนกลางซึ่งเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก และเป็นภาษาธุรกิจภาษาที่สองของโลก โดยการลงนามทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานเพื่อจัดส่งนักศึกษาไทยไปเรียนต่อภาษาจีนขั้นสูง หรือเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยดังกล่าว

โรงเรียนภาษาจีนเพลินจิตเริ่มก่อตังมาปีเศษๆ โดยมีปฏิภาณว่า “จะทำให้การเรียนรู้ภาษาจีนกลางซึ่งเป็นภาษาภาพมีความสนุกสนาน และไม่น่าเบื่อ” คือ ต้องทำให้ผู้มาเรียนเกิดความรักภาษาจีน การเรียนรู้จึงจะได้ผล

คุณไพศาล สุริยะวงศ์ไพศาล ประธานกรรมการโรงเรียนฯ ได้กล่าวว่า การเรียนภาษาจีนนั้นที่จริงไม่ได้ยากอย่างที่คนส่วนใหญ่กลัวกัน เพราะภาษาจีนเป็นภาษาภาพ เวลาเขียนภาษาจีนก็เหมือนกับการวาดรูป ยิ่งไปกว่านี้ ทางผู้เชี่ยวชาญภาษาชาวจีนยังนำตัวอักษรโรมัน หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่พวกเรารู้จักคุ้นเคยมาช่วยกำกับในการออกเสียง หรือที่เรียกว่า “พินอิน” ทำให้พอเดาอ่านออกเสียงตัวอักษรจีนที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ยังจัดภาษาจีนออกเป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดน้ำ ไฟ ต้นไม้ โลหะ อาหาร และหญ้า จึงทำให้สามารถจำได้ง่ายขึ้น ตัวอักษรจีนแต่ละตัวมีความหมายทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะแฝงอยู่ จึงทำให้การเรียนรู้มีความลึกซึ้ง ด้วยเหตุที่การเรียนภาษาต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านพร้อมๆ กัน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ประธานกรรมการจึงเน้นว่า นโยบายของโรงเรียนก็คือ การจำกัดนักศึกษาต่อห้องไม่เกิน 10 คนเพื่อให้การเรียนรู้ภาษาจีนกลางได้ผล็อย่างเต็มที่ เพราะผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝน หรือถามอาจารย์ผู้สอนได้อย่างเต็มที่

คุณไพศาลยังบอกต่อว่า นอกจากเครือข่ายที่โรงเรียนได้สร้างขึ้นกับมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานแล้ว โรงเรียนยังได้เป็นพันธมิตรกับสถาบันภาษา และวัฒนธรรมยูนนานที่เมืองคุนหมิงอีกด้วย ซึ่งจะเป็นความร่วมมือในลักษณะที่กว้างขวางขึ้น เช่น การส่งอาจารย์มาช่วยสอน หรือการฝึกอบรม

เหตุผลที่เลือกมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน กับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมยูนนานที่ตั้งอยู่ที่เมืองคุนหมิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนานคือ ภูมิอากาศที่มณฑลยูนนานแห่งนี้ดีที่สุดในประเทศจีน ใกล้กับประเทศไทย และมีคุณภาพการเรียนการสอนใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษาระดับเดียวกันที่นครปักกิ่ง (เป่ยจิง) ที่สำคัญที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาถูกกว่าที่กรุงปักกิ่งถึง 3 เท่า

สนใจติดต่อได้ที่โรงเรียนภาษาจีนเพลินจิต โทรศัพท์ 0-2253-5018 – 9