พีเพิลซอฟท์ก้าวไกลล้ำหน้าในแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น

กรุงเทพมหานคร – บริษัท พีเพิลซอฟท์ อิงค์ จำกัด (Nasdaq:PSFT) ได้แถลงข่าวในวันนี้ว่าทางบริษัทจะเริ่มนำส่ง 7 ซอฟต์แวร์แบบก่อนรวมระบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ลูกค้า พีเพิลซอฟท์ เอนเตอร์ไพรส์ (ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อ พีเพิลซอฟท์ 8) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโซลูชั่นชั้นนำของอุตสาหกรรมจากเอนเตอร์ไพรส์ วัน (ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อ เจ ดี เอ็ดเวิร์ดส์ 5) และเช่นเดียวกันเพื่อให้ลูกค้าของพีเพิลซอฟท์ เอนเตอร์ไพรส์วัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโซลูชั่นชั้นนำของอุตสาหกรรมจากพีเพิลซอฟท์ เอนเตอร์ไพรส์ นอกเหนือจากนี้ บริษัทพีเพิลซอฟท์ยังทำการเปิดตัวโซลูชั่น 4 ระบบใหม่ในการจัดการสมรรถภาพองค์กรสำหรับลูกค้าพีเพิลซอฟท์ เอนเตอร์ไพรส์วัน และ พีเพิลซอฟท์ เวิลด์ ผลจากการแถลงข่าวในวันนี้ ทำให้บริษัทพีเพิลซอฟท์ได้ก้าวไกลล้ำหน้าเป้าหมายในแผนการพัฒนาซอฟท์แวร์เดิมที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน การรวมระบบเบ็ดเสร็จนี้ส่งผลอย่างเด่นชัดทันทีแก่ลูกค้าด้วยการเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่การลงทุนทางด้านซอฟท์แวร์ที่มีอยู่แล้ว

“บ่อยครั้งที่บริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ทั่วไปจะควบรวมกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่การนำสินทรัพย์ของแต่ละฝ่ายเข้ารวมกันทางด้านเทคนิคนั้นมิได้เกิดขึ้นบ่อยนัก” มร. แบรี่ ไวเดอร์แมน รองประธานอาวุโสฝ่ายบริการการวิจัยด้านเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทเมต้า กล่าว “เราเชื่อว่าบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์อย่างบริษัท พีเพิลซอฟท์ ได้ดำเนินการควบรวมด้านเทคนิคอย่างแท้จริง ซึ่งควรจะครอบคลุมถึงการรวมเข้าด้วยกันของขั้นตอนธุรกิจของหลายๆผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ การรวบรวมข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จนี้จะทำผ่านศูนย์ข้อมูลกลาง และการรวมข้อมูลด้านเนื้อหาผ่านเทคโนโลยีเว็บท่า”

การรวมระบบแบบเบ็ดเสร็จใหม่นี้ทำให้ลูกค้า พีเพิลซอฟท์ เอนเตอร์ไพรส์ สามารถเพี่มประสิทธิภาพด้วยโซลูชั่นชั้นนำของอุตสาหกรรมจากซอฟต์แวร์ในตระกูลของ พีเพิลซอฟท์ เอนเตอร์ไพรส์วัน ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ การจัดการด้านวงจรชีวิตของทรัพย์สิน และการวางแผนชั้นสูง นอกจากนี้ โซลูชั่นชั้นนำของอุตสาหกรรมอีกหลายตัว อาทิ ยุทธวิธีในการซอร์สซิ่ง การจัดการด้านสินทรัพย์บุคลากร และการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์จากตระกูลของ พีเพิลซอฟท์ เอนเตอร์ไพรส์วัน ก็จะถูกรวมแบบเบ็ดเสร็จไว้กับโซลูชั่นของ พีเพิลซอฟท์ เอนเตอร์ไพรส์วัน เช่นกัน

โซลูชั่นรวมระบบเบ็ดเสร็จใหม่นี้ รวมถึง

*ซอฟท์แวร์ด้านการควบคุมการสั่งสินค้า (PeopleSoft Enterprise Order Capture) จะถูกรวมไว้กับ PeopleSoft EnterpriseOne Inventory and Order Management

*ซอฟท์แวร์ด้านยุทธวิธีซอฟร์สซิ่ง (PeopleSoft Enterprise Strategic Sourcing) จะถูกรวมไว้กับ PeopleSoft EnterpriseOne Procurement

*ซอฟท์แวร์ด้านการจัดการบุคลากรในองค์กร (PeopleSoft Enterprise Human Resource Management) จะถูกรวมไว้กับ PeopleSoft EnterpriseOne Financial Management

*ซอฟท์แวร์ด้านการวางแผนชั้นสูง (PeopleSoft EnterpriseOne Advanced Planning) จะถูกรวมไว้กับ PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management.

*ซอฟท์แวร์ด้านบัญชีแยกประเภททั่วไป (PeopleSoft EnterpriseOne General Ledger) จะถูกรวมไว้กับ PeopleSoft Enterprise General Ledger.

*ซอฟท์แวร์ด้านการจัดการสินทรัพย์ด้านบุคคลกร (PeopleSoft EnterpriseOne Capital Asset Management) จะถูกรวมไว้กับ PeopleSoft Enterprise Financial Management.

*ซอฟท์แวร์ด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ (PeopleSoft EnterpriseOne Real Estate Management) จะถูกรวมไว้กับ PeopleSoft Enterprise Financial Management.

ซอฟท์แวร์ด้านการจัดการสมรรถภาพองค์กรของ พีเพิลซอฟท์

ซอฟท์แวร์ด้านการจัดการสมรรถภาพองค์กรของพีเพิลซอฟท์ (PeopleSoft Enterprise Performance Management: EPM) สามารถทำให้ลูกค้ามองเห็นภาพรวมขององค์กร และติดตามผลด้านสมรรถภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ที่ล้ำสมัย ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะทำให้องค์กรเหล่านั้นสามารถปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการทำธุรกิจได้อย่างดี

การพัฒนาในความแกร่งของซอฟท์แวร์ EPM ของพีเพิลซอฟท์นั้น ทางบริษัทฯ ได้แถลงข่าววันนี้ว่าได้ทำการรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจาก พีเพิลซอฟท์ เอนเตอร์ไพรส์วัน และ พีเพิลซอฟท์ เวิลด์ เข้าไว้ด้วยกันกับ พีเพิลซอฟท์ เอนเตอร์ไพรส์ แวร์เฮ้าส์ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ซอฟท์แวร์ EPM ที่ถูกพัฒนาบน เอนเตอร์ไพรส์ แวร์เฮ้าส์ นั้น มีให้เลือกสำหรับ พีเพิลซอฟท์ เอนเตอร์ไพรส์วัน และ พีเพิลซอฟท์ เวิลด์ อีกด้วย

ซอฟท์แวร์โซลูชั่น EPM ที่มีให้เลือกสำหรับลูกค้าที่ใช้ พีเพิลซอฟท์ เอนเตอร์ไพรส์วัน และ พีเพิลซอฟท์ เวิลด์ นั้น มีดังนี้

*การรวมเข้าทั้งหมด (Global Consolidations)

*สกอร์การ์ดด้านอุตสาหกรรมการผลิต

*ระบบการให้คะแนนแก่ซัพพลายเออร์

*สกอร์การ์ดขององค์กร

“ในฐานะที่เป็นลูกค้าดั้งเดิมของ พีเพิลซอฟท์ นั้น เราได้ทำการจัดซื้อโซลูชั่นหลายตัวของ เอนเตอร์ไพรส์วัน เมื่อเร็วๆ นี้” ดอกเตอร์ เครก คูยาร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคอมมอนเฮลท์ กล่าว “ผลิตภัณฑ์ใหม่จากพีเพิลซอฟท์เหล่านี้ เป็นการขยายระบบของซอฟท์แวร์โซลูชั่นให้ครอบคลุมถึงความต้องการทางธุรกิจที่ท้าทายของเรา ในขณะเดียวกัน ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่การลงทุนด้านซอฟท์แวร์ของเราที่มีมาก่อนหน้านี้ กับพันธมิตรธุรกิจของเรา”

“การแถลงข่าวในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพีเพิลซอฟท์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถรวมระบบเบ็ดเสร็จได้อย่างแท้จริง ทำให้ลูกค้าที่ใช้ซอฟท์แวร์โซลูชั่นเหล่านี้สามารถเพิ่มพูนมูลค่าของการลงทุนด้านซอฟท์แวร์ที่มีไว้ดั้งเดิม” กล่าวโดย มร. ราม กุ๊พต้า รองประธานกรรมการบริหาร ด้านผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีจากพีเพิลซอฟท์ “ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความก้าวหน้าด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ขององค์กรพัฒนาของเราที่มีต่อแผนการรวมระบบแบบเบ็ดเสร็จของผลิตภัณฑ์”

ซอฟท์แวร์รวมระบบเบ็ดเสร็จทั้งหมด และซอฟท์แวร์โซลูชั่น EPM ของพีเพิลซอฟท์ ได้ออกวางตลาดแล้ว

เกี่ยวกับ พีเพิลซอฟท์

พีเพิลซอฟท์(Nasdaq:PSFT) เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในการผลิตแอพพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์สำหรับงานองค์กรต่างๆ ปัจจุุบันมีลูกค้าถึง 12,000 คน ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 25 ประเภทใน 150 ประเทศ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของพีเพิลซอฟท์สามารถหาดูได้ที่ www.peoplesoft.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท พีเพิลซอฟท์ฯ ได้ยื่นเก็บเอกสารคำขอร้องและคำแนะนำไว้ที่ ตาราง14D-9 ผู้ถือหุ้นควร จะอ่านเอกสารนี้รวมไปถึงข้อแก้ปรับปรุงของเอกสาร เพราะมีข้อมูลที่สำคัญซึ่งเอกสารนี้สามารถหา ดูได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ www.sec.gov และที่ www.peoplesolf.com หรือติดต่อได้ที่