อาศรมศิลป์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ Playwriting

อาศรมศิลป์ ชุมชนเพื่อการเรียนรู้แห่งใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ “Teaching Playwriting as a Structural Methodology” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Playwriting Workshop” โดย Dr.Iloward Blanning หัวหน้าสาขาการเขียนบทละครจำ Miami University of Ohio ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2546 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาศรมศิลป์

ผู้ที่สนใจกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายในวันที่ 5 มกราคม 2547 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณอดิศร โทรศัพท์ 0-2870-7512 – 3 ต่อ 139 หรือ 0-1832-3783