บริษัท JLMD ได้คำสั่งซื้อระบบสูบน้ำมันฉุกเฉินชุดแรกอย่างเป็นทางการแล้ว

JLMD System เป็นระบบป้องกันน้ำมันรั่วไหลแบบติดตั้งล่วงหน้าซึ่งคิดค้นโดยบริษัท JLMD Ecologic Group สำหรับ ใช้ในกรณีเรือบรรทุกสินค้าหรือเรือบรรทุกน้ำมันล่ม ระบบดังกล่าวเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวางใน นิตยสารสิ่งพิมพ์ทั่วไปและสิ่งพิมพ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านการเดินเรือ และเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้รับ คำสั่งซื้อชุดแรกอย่างเป็นทางการแล้วจาก 3 บริษัท กล่าวคือ
-บริษัท Qatar Navigation สั่งซื้อสำหรับเรือใหม่ 2 ลำ
-Qatar Shipping สั่งซื้อสำหรับเรือใหม่ 6 ลำ
-Jet’s Cargo Bulk บริษัทฝรั่งเศสในประเทศกรีซ สั่งซื้อสำหรับเรือ 6 ลำ โดย 5 ลำเป็นเรือต่อใหม่ ส่วนอีก 1 ลำจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

การติดตั้งระบบ JLMD บนเรือของ Jet’s Cargo Bulk จะเสร็จสิ้นราวเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม 2547 โดยจะมี การเชิญสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้

เป็นที่น่าสังเกตว่า ทางบริษัทได้รับคำสั่งซื้อเหล่านี้หลังจากทำการตลาดไปได้เพียงหนึ่งเดือนครึ่งเท่านั้น

ขณะนี้ ยังมีคำสั่งซื้ออื่นๆ อีกที่อยู่ในช่วงรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากบริษัทขนส่งสินค้าและบริษัทน้ำมันต่างๆ แนวโน้มคำสั่งซื้อที่ดีเหล่านี้ทำให้ทางบริษัทมีโอกาสเซ็นสัญญาติดตั้งระบบ JMLD บนเรือหลายร้อยลำในอีกสองปีข้างหน้า

นอกจากนี้ ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังได้มอบหมายให้นายเอริก แบร์แดร์ (Eric Berder) รองอธิบดีกรมพาณิชย์นาวี กระทรวง คมนาคมนำเสนอระบบ JLMD กับองค์การเดินเรือสากล (IMO) ระหว่างการประชุมสมัยหน้าของคณะกรรมาธิการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อมทางทะเล (MEPC) ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน ศกหน้านี้

การนำเสนอระบบ JLMD จะเป็นแนวทางในการออกกฎระเบียบให้มีการติดตั้งระบบสูบน้ำมันฉุกเฉินลักษณะเดียวกันนี้ บนเรือบรรทุกน้ำมันและบนถังน้ำมันของเรือขนส่งสินค้าทุกลำ

บริษัท JLMD Ecologic Group กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดการค้าและอุตสาหกรรมระดับสากล ดังนั้น ทางบริษัทจึงต้องการ บริษัทคู่ค้าทางเงินทุนและ/หรืออุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนาการค้าและก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน