ราชบุรี โฮลดิ้ง ยกเลิกคำสั่งการห้ามการซื้อขายหุ้น

กรุงเทพฯ – วันนี้ (6 มกราคม 2547) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สัญลักษณ์ในตลาด “RATCH”) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอยกเลิกคำสั่งห้ามการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว

เนื่องจากบริษัท ได้รับแจ้งจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งการลงนามในบันทึกความเข้าใจเบื้องต้น ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2547 ซึ่งได้ลงนามร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย CLP Power Projects (Thailand) Limited และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญของการบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นดังกล่าวแก่ประชาชนทั่วไปผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงได้แจ้งแต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอยกเลิกคำสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท มีผลในวันที่ 5 มกราคม 2547 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทลงทุนธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศ ปัจจุบันมีบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าราชบุรี กำลังผลิตรวม 3,645 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี, บริษัท บ้านปูแก๊สเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 37.5 ในบริษัท ไตรเอนเนอจี้ จำกัด เป็นผุ้ดำเนินการโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ขนาดกำลังผลิต 700 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี และบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในเขื่อนของกรมชลประทาน 3 แห่ง