แคนนอน คอร์ปอเรท กอล์ฟฟิ่งเดย์

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ส่วนออฟฟิศ ซิสเต็ม โซลูชั่น ร่วมกับริษัท แร็งค์กรุ๊ป จำกัด จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟในรายการ “แคนนอน คอร์ปอเรท กอล์ฟฟิ่ง เดย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

การแข่งขันกอล์ฟครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ค.2546 ณ สนามกอล์ฟ แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี่ คลับ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จากภาพ

มร.โนริอะกิ ชิบะ (ซ้าย) ประธานบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบรางวัลให้แก่หนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขัน