เนสท์เล่ร่วมจัดแข่งขัน FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2004 ส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารของไทย

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จับมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมจัด FoSTAT-Nestl? Quiz Bowl 2004 หรือโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจำปี 2547 ชิงถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

โครงการ FoSTAT-Nestl? Quiz Bowl 2004 ในปีนี้ นับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 4 และพิเศษกว่าปีก่อนๆ โดยนอกจากจะมีนิสิต และนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยในสังกัด ทบวงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันเช่นทุกๆ ปีแล้ว ในปีนี้ยังได้เชิญสถาบันราชภัฎ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันด้วย เพื่อให้การแข่งขันยิ่งใหญ่และเข้มข้น สมกับเป็นการแข่งขันระดับประเทศในสายวิชานี้มากขึ้น สำหรับทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี และเงินทุนการศึกษา พร้อมการไปทัศนศึกษา และดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเนสท์เล่ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกที่ประเทศสิงคโปร์

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นสองรอบ สำหรับรอบคัดเลือก จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงแรม Royal Benja (สุขุมวิท ซอย 5) เพื่อหาทีมเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 8 ทีม ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2547 เวลา 09.00-16.00 น. ณ Bangkok International Trade & Exhibition Centre ( BITEC)

เนสท์เล่ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่วงจรของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในการรองรับผลิตผลทางการเกษตร และการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร จึงริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2544