“กระทิงแดง” ส่งสาวกระทิงแดงตะลุยกรุงเทพฯ ประชาสัมพันธ์รูปโฉมใหม่

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มกระทิงแดง ส่งสาวกระทิงแดงสุดสวยกลุ่มใหญ่ออกตระเวนทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเปิดเผยรูปโฉมใหม่ของ “กระทิงแดง” โดยใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลากรูปแบบ สาวสวยกลุ่มนี้ออกไปพบปะกับผู้บริโภคถึงที่ทั้งในสถานีขนส่ง ป้ายรถเมล์ และตามถนนสายหลักในกรุงเทพฯ เพื่อนำตัวอย่างสินค้าในรูปโฉมใหม่ไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ 1 ล้านขวด นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งรูปโฉมขวดใหม่ขนาดยักษ์ สูง 7 เมตร พร้อมการให้แผ่นป้ายคนเปิด (people billboard) ในพื้นที่สำคัญๆ ทั่วกรุงเทพฯ

การเปลี่ยนฉลากและขวด “กระทิงแดง” ใหม่ เพื่อรับศักราช 2547 เป็นการปฏิวัติรูปโฉมครั้งสำคัญในรอบ 30 ปี โดยบริษัทฯ ใช้งบในการปรับภาพลักษณ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น 500 ล้านบาท