มิชลินมอบทุนการศึกษาเยาวชนชนะประกวดวาดภาพ “เด็กยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบทุนการศึกษาจากมิชลิน ให้แก่เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพหัวข้อ “เด็กยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เวทีกลางแจ้ง ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมิชลินร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดวาดภาพอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 เพื่อพัฒนาทักษะทางศิลปะของเยาวชนไทยและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเน้นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี