ซันผนึกพันธมิตรร่วมมือสร้างสรรค์งานและบริการต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีจาวาในเมืองไทย

กรุงเทพฯ — ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ประกาศแผนงานผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรในการสร้างสรรค์งานและบริการต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีจาวา มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และ ศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาตลาด และโครงการเพื่อการรุกตลาด สำหรับเทคโนโลยีและบริการเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม่

ความร่วมมือในการสร้างสรรค์งานและบริการต่างๆด้วยเทคโนโลยีจาวานี้ จัดตั้งขึ้นโดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย โดยซันได้ร่วมมือกับหน่วยงานสำคัญของภาครัฐ สถาบันการศึกษาชั้นสูง และภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำประเทศก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออก เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อมอบเทคโนโลยีและบริการสำหรับธุรกิจการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ ซันมุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรภาครัฐ มหาวิทยาลัยชั้นนำ และผู้นำในอุตสหากรรมต่างๆในประเทศไทย โดยความร่วมมือเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์การใช้งานเทคโนโลยีจาวาใน 3 กลุ่มหลัก อันได้แก่ การสร้างศูนย์รวมผู้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีจาวามาใช้งานในธุรกิจสื่อสารไร้สาย เว็บเซอร์วิส จาวาการ์ด และเทคโนโลยีอื่นๆ การสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นและบริการใหม่ๆ บนอุปกรณ์ไร้สาย และการคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการต่างๆ สำหรับจาวาการ์ด ตลอดจนพัฒนาความรู้ให้กับผู้ใช้งานและพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่พัฒนาการทางเทคโนโลยีในยุคหน้า

มร. ไลโอเนล ลิม รองประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ เอเชียใต้ กล่าวว่า “เทคโนโลยีจาวาได้สร้างแพลทฟอร์มสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ทำงานบนระบบเปิดและมีความปลอดภัยสูง ด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นเครือข่ายที่มุ่งผลักดันในด้านการให้บริการ เรามุ่งหวังผลลัพธ์จากความร่วมมืออันได้แก่ โปรแกรมต่างๆที่ครอบคลุมการขยายผลของกลยุทธ์ความร่วมมือทางธุรกิจ การนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด และการเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในเมืองไทย”

“ความร่วมมือในการสร้างสรรค์งานและบริการต่างๆ จากเทคโนโลยีจาวาในครั้งนี้จะนำมาซึ่งโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย และด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของความ ร่วมมือในครั้งนี้ ซันจะช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยยังสามารถใช้เครือข่าย ทั่วโลกของซันเพื่อเข้าถึงหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของซัน พัฒนากลยุทธ์พันธมิตรในระดับโลก ตลอดจนสามารถเจาะตลาดในต่างประเทศได้อีกด้วย” นายก้องเกียรติกล่าวสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ อิงค์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 ภายใต้วิสัยทัศน์เฉพาะตัวที่ว่า “เครือข่ายคือคอมพิวเตอร์” (The Network is the Computer) ซึ่งทำให้บริษัทก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่นำไปสู่การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันซันมีกิจการอยู่ใน 100 กว่าประเทศทั่วโลก ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://sun.com หรือ http://sun.com.sg