ดร. คาราน ซิงห์ แสดงปาฐกถาพิเศษ เพื่อ “สานสัมพันธ์สู่สันติวัฒนธรม

ดร. คาราน ซิงห์ อดีตมหาราชาแห่งแคว้นแคชเมียร์ รัฐมนตรี และเอกอัครราชทูตอินเดียประจำสหรัฐอเมริกา แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การวิวาทะระหว่างศาสนธรรมเพื่อเป็นแนวทางสู่สันติภาพ” ที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานสัมพันธ์สู่สันติวัฒนธรม ที่มูลนิธิสันติภาพนานาชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติทั่วโลกในรูปแบบต่างๆ กัน