ปฏิทินข่าว

ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9.00 น. ณ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี โดยมีนักเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จาก 80 โรงเรียน จำนวน 1,400 คน เข้าร่วมการแข่งขัน