กิจกรรมที่น่าสนใจของ สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2547

อังคารที่ 2 – จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2547 เวลา 10.00 น. – 20.00 น. สถานทูตอเมริกาจัดนิทรรศการภาพถ่าย “City” จากมหานครชิคาโกให้ได้ชมทั้งภาพสีและขาวดำกว่า 100 รูป เป็นการผสมผสานหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่การถ่ายภาพข่าวจนถึงการถ่ายภาพเชิงศิลปะ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชิคาโก ชมความงามหลากแง่มุมของมหานครแห่งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ แกรนฮอลล์ สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์