ธนาคารออมสินเดินหน้านโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2547 นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำทีมลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และมอบเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของธนาคารออมสิน จำนวน 5 รายๆ ละ 300,000 บาท

ตลาดนัดจตุจักร เป็นตลาดของกรุงเทพมหานครที่มีผู้ประกอบการกว่า 8,500 แผงค้า ที่เป็น1 ใน 14 ตลากของโครงการนำร่องของธนาคารออมสิน โดยผู้ประกอบการจะต้องติดต่อขอเอกสารสิทธิการเช่า หรือสิทธิให้นำสินค้ามาจำหน่ายในแผงค้า จากกองอำนวยการตลาดนัดซึ่งเป็นผู้ดูแลตลาดนัดจตุจักร

ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิดังกล่าวสามารถนำเอกสารสิทธิเพื่อใช้บริการสินเชื่อตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ได้ที่ ธนาคารออมสินสาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ในบริเวณตลาดนัดจตุจักร เปิดให้บริการทุกวัน (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.)