"สามารถ" ร่วมกับกระทรวงไอซีที และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ประกาศผู้ชนะ Samart Innovation Awards ครั้งที่ 1 พร้อมโชว์ผลงานซอฟต์แวร์โดดเด่นบนมือ

กรุงเทพฯ – รายงานข่าวจากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่นฯ ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ประกาศผลการประกวดนวัตกรรม “รางวัลเพื่อความสามารถของคนไทย” หรือ Samart Innovation Awards ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2546 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมเยาวชนและบุคลากรไทยมีความตื่นตัวและสนในทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เมื่อเร็วๆ นี้

น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า “โครงการประกวด Samart Innovation Awards นี้เป็นโครงการที่ควรแก่การสนับสนุน เพราะในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์พีดีเอ มีอิทธิพลและบทบาทที่สำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยเป็นอย่างมาก และผู้บริโภคก็ต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือได้มากกว่าการติดต่อในขั้นพื้นฐาน ดังนั้นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพเยาวชนและบุคคลากรของชาติให้มีศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย จึงเป็นการตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง” น.พ.สุรพงษ์ กล่าวต่อ “ผมรู้สึกดีใจที่เยาวชนและคนไทมีความมุ่งมั่น และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมใหม่ๆ จนเกิดเป็นผลงานที่โดดเด่นในสาขาของการสื่อสารสารสนเทศ ซึ่งผลงานเหล่านี้สามารถนำมาใช้และเป็นประโยชน์ต่อคนไทย ด้วยความสามารถของคนไทยเอง”

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่นฯ มีความยินดีที่ได้เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและสังคม นักโปรแกรมเมอร์ของไทย ซึ่งการประกวด Samart Innovation Awards นี้เป็นเวทีที่เปิดกว้างเพื่อรณรงค์และสนับสนุนนักโปรแกรมเมอร์ไทยในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ เพื่อใช้บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายให้เป็นที่รู้จัก และได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด”

การประกวด Samart Innovation Awards ครั้งนี้ เป็นโครงการการประกวดระดมสมองด้านแอปพลิเคชั่น ทั้งในระดับเยาวชนและบุคคลทั่วไป และเปิดตัวผลงานเป็นเวทีแรกของประเทศไทยอย่างเป็ฯทางการด้วยการดาวน์โหลดลงบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการใช้งานได้จริง ซึ่งโครงการ Samart Innovation Awards นี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อช่วยเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้จะเห็นได้จากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในกิจกรรมโร้ดชว์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศและจำนวนผลงานที่ส่งเข้ามาเป็นจำนวน 116 ผลงาน

คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานซอฟต์แวร์ตามเกณฑ์ตัดสินที่ได้กำหนดไว้จาก 3 ประเภท ได้แก่ 1) โปรแกรมเพื่อธุรกิจ 2) โปรแกรมเพื่อความบันเทิง และ 3 โปรแกรมเพื่อการศึกษาและอื่นๆ โดยผลงานที่มีคุณลักษณะโดดเด่น หลากหลาย และแปลกใหม่ อาทิ โปรแกรม Simple Thai Platform ซึ่งเป็นโปรแกรมเพื่อการใช้ Web Browser บนมือถือ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า Wapsite โดยแสดงผลเป็นภาษาไทย และสามารถดึงข้อมูลจาก Website โดยตรงได้, โปรแกรม Arena of Empire ซึ่งเป็นเกมส์วางแผนสร้างเมืองออนไลน์ต่อ Server ผ่านมือถือ หรือโปรแกรม Location Base Service System ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยค้นหาสถานที่ สายรถเมล์ เป็นต้น

ผลงานที่ชนะการประกวดและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท จำนวน 12 รางวัล ประกอบด้วย

– รางวัล Innovative Software Application Gold Awards รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเครื่อง HP iPAQ Pocket PC H1930 จำนวน 1 รางวัล

– รางวัล Innovative Software Application Silver Awards รางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

– รางวัล Innovative Software Application Bronze Awards รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

– รางวัล Innovative Software Application Popular Awards รางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ส่วนรางวัล Excellent Innovation Awards ยังไม่มีผลงานใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม รางวัล Excellent Innovation Awards มีมูลค่า 1 ล้านบาท จะยังคงมีอยู่ในการประกวดครั้งต่อไป เพื่อกระตุ้นให้นักโปรแกรมเมอร์ไทยได้พยายามสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการประกวด Samart Innovation Awards 2003 และผลการตัดสินได้ที่ www.samartcorp.com